Go to main navigation

Video: Människor på flykt

Tio länder i världen har tagit emot hälften av världens alla flyktingar – och de länderna ligger inte i Europa.