Branschnytt
Världshungerdagen

Utmaning stabilisera livsmedelsmarknaden

Publicerad: den 18 oktober 2011

Varje kväll går 925 miljoner människor och lägger sig efter ännu en dag då de inte kunnat äta sig mätta. De senaste årens extremt höga livsmedelspriser har stoppat framstegen med att utrota hungern i världen.

Enligt FN kan hungern i världen uppnått sin allra högsta nivå någonsin 2009, som en följd av de globala livsmedels- och finanskriserna. Orsakerna, effekterna och möjliga lösningar till de höga matpriserna diskuterades på seminariet ”Livsmedelspriser – från kris till stabilitet” som arrangerades av Svenska Kyrkan, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samt Naturskyddsföreningen inför Världshungerdagen den 16 oktober.

Odling av majs för användning till energiproduktion är en faktor som kan ha utlöst de stigande livsmedelspriserna. Extrema väderförhållanden förstör skördar, fler aktörer spekulerar på den globala råvarumarknaden, regeringar ingriper för att skydda inhemsk livsmedelsproduktion och en förbättrad levnadsstandard i flera länder skapar samtidigt en ökad efterfrågan på mat. Seminariets experter från livsmedelssektorn och finansmarknaden var eniga om att det är flera faktorer som ligger bakom de senaste årens höga matpriser.

Investeringar i jordbrukssektorn i utvecklingsländer och regleringar av exportrestriktioner krävs för att livsmedelsmarknaden ska stabiliseras. Sociala trygghetssystem blir allt viktigare i en värld där livsmedels- och finanskriser kommer att fortsätta vara en del av verkligheten, avslutade Sidas avdelningschef Johan Schaar..

Gabrielle Gunneberg

 
Tipsa en vän
Dela
Intervju Hans Rosling
Rosling
Foto: Martin Kjellberg

Roslings recept för en bättre värld

Hans Rosling har slutat att ställa upp på personporträtt. I stället blir det här ett porträtt av hans arbete och av svenskt bistånd så som Hans Rosling ser det. Ett bistånd där fattiga ställs mot flyktingar och demokratiaktivister. Själv vill han öronmärka alla biståndspengar till bekämpning av den extrema fattigdomen.

Krönika Helena Thorfinn
Helena Thorfinn
Foto: Julia Björne

Är du för eller emot?

En kvinna kommer fram efter föreläsningen i Nyköping. En äldre gentleman reser sig och ställer frågan högt i hörsalen i Borås. Två damer väntar i hotellobbyn i Göteborg. Konferencieren överlämnar mikrofonen i Värnamo. De vill ha ett svar. Medan kaffet kokar i Staffanstorp vill bibliotekarien veta. – Men du… alltså, fantastisk bok och så, spännande om Mina och Nasrin… men är du för eller mot? För eller emot bistånd. Svart eller vitt. Vilken sida står du på egentligen? Skattebetalarna undrar.