Go to main navigation
Axel Kronholm, Julia Björne, Ylva Bergman, Ania Janerud, Björn Widmark, Maria Starck

OmVärldens redaktion: Axel Kronholm, Julia Björne, Ylva Bergman, Ania Janerud, Björn Widmark, Maria Starck

Foto: Johanna Hanno

om oss

OmVärlden

Vill du läsa initierade och medryckande artiklar, reportage och analyser om utveckling och globala frågor? Då ska du följa OmVärlden.

OmVärlden försöker hitta trådarna som binder samman världen. Vi berättar om arbetet för en bättre värld. Om ekonomi, politik och forskning. Om insatserna för att minska fattigdomen och skapa utveckling.

OmVärlden görs av en oberoende redaktion med chefredaktören som ansvarig utgivare. OmVärlden ägs av Sida. För innehållet i artiklarna svarar ansvarig utgivare och respektive journalist och skribent. De åsikter som framförs ska inte nödvändigtvis ses som Sidas ­eller Sveriges officiella ståndpunkter.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Ylva Bergman
ylva@omvarlden.se

Webbredaktör:
Ania Janerud
ania@omvarlden.se

Kontakta redaktionen

Adress:

OmVärlden
Global Reporting Sweden AB
Box 2014
103 11 Stockholm

Besöksadress:
Stora Nygatan 26, vån 2, Stockholm

Tip a Friend heading