Go to main navigation

Så funkar katastrofbistånd

I akuta kriser blir timmar och dagar en fråga om liv och död. Hur når svenskt bistånd krisländer så snabbt?