Go to main navigation
Israels mur mot Västbanken. Bakom muren syns de palestinska flyktinglägret Shuafat.

Israels mur mot Västbanken. Bakom muren syns de palestinska flyktinglägret Shuafat. 

Foto: Jillian Kestler-D´Amours/IPS

NYHET

Allt fler övergrepp på de mänskliga rättigheterna i Israel och Palestina

Människorättsorganisationer i Israel kallas landsförrädare och beskylls för att samarbeta med fienden. Trots det har deras påverkansarbete stärkt de mänskliga rättigheterna i vissa fall, även om läget försämrats generellt. Det säger Jessica Montell som för Sidas räkning kartlagt vad organisationerna åstadkommit sedan 1990-talet.

Israeliska människorättsorganisationer var de första att varna för Israels planer på att bygga en mur på Västbanken, och att påtala vilka kränkningar av de mänskliga rättigheter det skulle innebära. Varningarna har i ett par fall lett till att påverka murens riktning. Det är ett exempel på hur människorättsorganisationer bidragit till att stärka de mänskliga rättigheterna i Israel och Palestina, menar Jessica Montell.

Jessica Montell var tidigare verksamhetschef på B´Tselem, en av de mest framstående människorättsorganisationerna i Israel. Idag är hon fristående konsult och presenterade vid ett Stockholmsbesök i förra veckan sin studie "Strategic Analysis of the Achievements of the Israel-Palestine Human Rights Community".

– Muren orsakar ännu mycket lidande, men vi har fått en del förbättringar genom rättsliga processer. Tusentals palestinier har fortfarande tillgång till sin jordbruksmark som ett resultat av vår aktivism, säger Jessica Montell.

Militären river åter hus

Under perioden 2004-2014 lyckades människorättsorganisationerna också stoppa de husrivningar, som militären tidigare använt som en kollektiv bestraffning. Släktingar till palestinier anklagade för terrorbrott fick helt enkelt sina hus rivna.

– Förra året då våldet ökade kom en backlash, då började militären återigen riva hus. Men vi försöker se det positiva i att rivningarna upphörde under nästan ett helt decennium och att vi hade ett större antal rivningar före 2005 än nu. Det är ett tydligt exempel på under vilka villkor många människorättsorganisationer världen över arbetar, för varje steg framåt tas ett bakåt, säger Jessica Montell.

Den mest effektiva metoden för att nå konkreta resultat är att dokumentera övergrepp, framförallt med hjälp av filminspelningar. Att ha synliga bevis är det bästa sättet att få myndigheterna att påbörja en utredning. Andra metoder som fungerat är att driva rättsliga processer i israelisk domstolar och även kritik från det internationella samfundet.

Svårt jobba med opinionsbildning

Däremot är det, enligt Jessica Montell, svårare att jobba med opinionsbildning i Israel. En majoritet av israelerna är mycket negativt inställda till människorrättsorganisationernas arbete. Man kallar medlemmar i B´Tselem för förrädare som samarbetar med fienden. Många har fått hotbrev och blivit fysiskt attackerade. Hatet kulminerade under 2009 då Goldstone-rapporten publicerades och flera israeliska MR-organisationer bidrog med fakta och citerades i texten.

– Till och med utrikesministern gick ut och kallade oss medskyldiga till terrorism, säger Jessica Montell.

Jessica Montell menar att det finns få nära samarbeten eller strategiska diskussioner mellan israeliska och palestinska människorättsorganisationer. Det behövs och Jessica Montell tror att givarsamfundet skulle kunna underlätta detta.

Förlamande politiskt läge

Den tidigare människorättsaktivisten medger att läget för de mänskliga rättigheterna försämrats på flera områden. Hon beskriver den nuvarande politiska situationen som förlamande. Den israeliska ockupationen har varat i 48 år och har blivit ett normaltillstånd.

– Det verkar som om den israeliska regeringen menar att detta status quo kan fortgå för evigt. Ockupationen måste upphöra. Den nuvarande situationen är ohållbar både juridiskt och moraliskt och undergräver hela det israeliska samhället.

Jessica Montell vill egentligen inte kommentera Sveriges erkännande av Palestina, men hon ser det som positivt och menar att det uttalade stödet för mänskliga rättigheter är viktigt.

– Det är beundransvärt att Sverige går i täten för ett erkännande och vi hoppas att detta så småningom kommer att kunna göra verklig skillnad och skapa förändring.

Text: Agneta Larsson