Go to main navigation
Anders Kompass

Anders Kompass frias från anklagelser om att olovligen läckt dokument från FN:s hökommissarie för mänskliga rättigheter angående övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken.

Foto: Violaine Martin/Un Photo

nyhet

Anders Kompass frias och panel ger FN svidande kritik

I en rapport gjord av en oberoende panel, som utrett internationella truppers övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken frias FN-svensken Anders Kompass från alla misstankar om att ha agerat fel i ärendet. Samtidigt får FN:s agerande svidande kritik.

”Efter att i 40 år ha arbetet med mänskliga rättigheter fick jag till slut uppleva vad många människorättsförsvarare tvingas gå igenom medan de uträttar sina uppdrag: jag anklagades utan grund och dömdes på förhand innan en utredning hade ägt rum; jag suspenderades olovligen från mitt arbete och skickades inför mina kollegors ögon hem i vanära och tystades medan mina handlingar nagelfors, mitt rykte smutsades ned och mitt arbete förstördes”, skriver Anders Kompass efter att panelen publicerat sin rapport.

Övergrepp på barn

Det var i slutet av april som det uppdagades att utländsk trupp, framför allt från Frankrike, begått övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Soldaterna stod inte under FN-flagg, men var stationerade i landet på uppdrag av FN:s säkerhetsråd. Övergreppen hade pågått under flera månader och upp till ett år tidigare.

Personal från FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter, UNHCHR, och FN:s barnfond, Unicef, intervjuade barnen och färdigställde en rapport. När UNHCHR inte agerade valde en av organisationens chefer, Anders Kompass, att skicka rapporten till franska åklagare.

När det i mars uppdagades att det var Anders Kompass som, enligt UNHCHR, läckt rapporten till fransmännen suspenderades han från sitt arbete. Han kunde senare återgå till arbetet sedan det slagits fast att suspenderingen var fel, men utredningen fortsatte. 

Anders Kompass anklagades

Enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter prins Zeid Raad al-Hussein skulle Anders Kompass ha utsatt de utsatta barnen för fara genom att ha ge ut deras namn. Samtidigt framstod det som att högkommissarien själv inte agerat i fråga om de påstådda övergreppen och rapporten. En utredning om övergreppen inleddes först i somras.

I augusti tillsatte FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon en oberoende panel, ledd av den kanadensiska domaren Marie Deschamps för att undersöka ärendet i sin helhet. I panelens slutrapport anklagas den tidigare FN-chefen i Centralafrikanska republiken för att inte ha agerat på anklagelserna mot soldaterna. Likaså får både UNHCHR och Unicef kritik för att inte ha skyddat barnen och gett dem den vård och stöd det behövde.

Unicef  agerade inte

Officiellt menade Unicef att de följt ärendet och barnen på nära håll. När OmVärlden kontaktade Unicef i New York i somras skrev pressekreterare Najwa Mekki att ”en partnerorganisation till Unicef regelbundet besöker familjerna för att se till barnen och man har även erbjudit familjerna juridiska råd.”

Enligt utredningen stämmer inte Unicefs uttalande. Familjerna och barnen fick inte den vård och det stöd de behövde förrän ärendet blivit en internationall medieangelägenhet. Ett år efter de första övergreppen. Istället skickades, enligt panelen, fallen vidare ”från avdelning till avdelning, inbox till inbox, genom otaliga FN-kontor, utan att någon var villig att ta ansvar för att uppmärksamma de allvarliga anklagelserna om övergrepp på de mänskliga rättigheterna. ”

Oroade sig inte för offrens hälsa

Marie Deschamps rapport understryker också det som flera kritiker påpekat under året, att FN:s tjänstemän oroat sig mer för brott mot procedurer, istället för att oroa sig för offrens hälsa och att ställa förövarna inför rätta.

Trots att Anders Kompass nu friats i ärendet kvarstår en annan internutredning mot honom. En tidigare utredning rörande anklagelser om att han läckt information rörande Västsahara till Marocko lades ner i mars, men återupptogs i somras. Detta sedan kollegor anser att han läckt information för att samla stöd till en högre tjänst han sökt inom UNHCHR.

Enligt vissa av Anders Kompass kollegor ska han även ha läckt rapporten om övergreppen i Centralafrikanska republiken till Frankrike för att vinna stöd för en högre postering. Något som den oberoende panelen avvisar. Den menar att det inte finns någonting som pekar på att Anders Kompass agerat utifrån egenintresse.

Krävs stora reformer

”Det senaste årens händelser visar att FN fortfarande inte förstår vad människorättsarbete är och hur det utförs. Det krävs stora reformer för att komma till rätta för det”, skriver Anders Kompass.

Tidigare i år utsåg Svenska FN-förbundet Anders Kompass till årets FN-vän. Svenska Advokatsamfundet valde å sin sida att ge sitt årliga människorättspris till FN:s högkommissarie prins Zeid Raad al-Hussein, vilket de, som OmVärlden skrivit om tidigare, kritiserades för. Vid utdelningen av priset överräckte också Svenska FN-förbundet ett brev till högkommissarien där de framförde kritik mot hur Anders Kompass behandlats.

– Att Anders Kompass frias från anklagelser om överträdelser är en seger för FN-principen om nolltolerans mot sexuella övergrepp. FN-chefen Ban Ki-moon måste nu följa uppmaningen att bättre samordna FN:s arbete mot dessa övergrepp och säkra att utredningen får konsekvenser för berörda, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet i ett pressmeddelande.

Text: Erik Halkjaer