Go to main navigation
Sofia Arkelsten

Sofia Arkelsten (m).

Foto: Fredrik Wennerlund

NYHET

Arkelsten: Regeringen försöker lösa ett problem som inte finns

Moderaterna ser regeringens förslag till nya riktlinjer för biståndets kommunikationsstrategi som ett slag i luften med risk för att det blir ännu svårare att mäta effekterna av informationsarbetet.

– Vi har inget behov av statsfinansierade debatter om biståndet, diskussionen och engagemanget är redan på en bra nivå. Det handlar om ett retoriskt utspel och en åtgärd som inte har något problem att lösa, säger moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten.

Den stora förändringen gentemot den nuvarande strategin handlar om att åter öppna för användningen av biståndsmedel för att skapa och driva opinion. En politik som går på tvärs med den moderatledda förändringen som strävade efter en neutral information från Sida om biståndets effekter. Moderaterna menade att alla myndigheters verksamhet skulle präglas av saklighet och opartiskhet och att detta gällde även deras kommunikationsarbete medan opinionsbildningen ska överlåtas till partier och intresseorganisationer.

– Det är alltid bra att se över strategier med jämna mellanrum och vi behöver fundera över nya kanaler för att nå ut med information även gällande biståndet, men regeringens förslag kommer skapa ökad otydlighet kring syftet med informationen, säger Sofia Arkelsten.

Hon menar att debatten om biståndet och utvecklingsfrågor redan är intensiv med deltagande av många aktörer och olika perspektiv. Arkelsten hänvisar också till mätningar som visar på ett stort engagemang och stöd för biståndspolitiken hos allmänheten. SCBs årliga undersökning visade 2014 på ett stort förtroende för att biståndet genomförs på ett effektivt vis och en hög kunskap hos allmänheten om globala utvecklingsfrågor.

– När Isabella Lövin talar om behovet av ett ökat engagemang i dessa frågor pratar hon om ett problem som inte finns. Debatten pågår redan och Sidas uppdrag bör vara att visa på hur våra biståndsinsatser gör nytta och förse oss med fakta, inte driva opinionsarbete för den ena eller andra åsikten.

Text: Johan Schmidt