Go to main navigation
Flicka blir vaccinerad.

Vaccinering är en verksamhet som Unicef finansierar bland annat genom gåvor från privatpersoner. (Bild: Unicef)

Foto: Aziz Froutan

NYHET

Unicef: Utan avdragsrätt halveras bidragen

Regeringen vill slopa möjligheten för privatpersoner att göra skatteavdrag på sina gåvor till ideella organisationer. Ett beslut som skulle innebära 250 miljoner kronor i minskade intäkter, menar biståndsorganisationerna.

– I grunden så är det regeringen själva som kommit fram till den siffran. Det är finansdepartementet som beräknat den utökade utgiften på grund av skattereduktion för 2014 till 250 miljoner kronor. Då antar vi att den summan på ett ungefär motsvarar det som människor skänker tack vare skattereduktionen, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).

Enligt FRII har skattereduktionsreformen från 2012 gjort att redan etablerade givare gett mer, men någon officiell statistik finns inte. Rädda barnen och Unicef menar ändå att de sett en markant ökning av gåvor när de i kampanjer informerat om möjligheten att göra skatteavdrag.

– I de kampanjer där vi kunnat lyfta fram skattereduktionen har vi sett en positiv effekt. Bidragen har ökat med 30 procent. Och när frågan om skattereduktion blev osäker tog vi bort informationen från årets kampanjer, och bidragen har halverats. Det kanske inte är så att halveringen helt kan förklaras av att vi tagit bort informationen, men när vi tittar på jämförbara kampanjer ser vi att det får effekt när vi aktivt nämner den här möjligheten. Och pengarna gör stor nytta, säger Per Westberg, vice generalsekreterare i UNICEF Sverige.

Vill att avdragsrätten gäller fler områden

Per Westberg tycker att införandet av skattereduktionen var positivt och att det är tråkigt att möjligheten tas bort. På Rädda Barnen håller man med, men samtidigt vill man där bredda debatten.

– Vi vill att skattereduktionen ska omfatta fler områden inom vår verksamhet, som opinionsarbete och påverkansfrågor, inte som det är nu där det bara gäller direkt hjälp till behövande människor. Ett utvecklat skatteavdrag skulle täcka in en större del av vårt arbete och öppna upp för fler möjligheter till skatteavdrag, säger Ann-Marie Bertilsdotter, insamlingsansvarig på Rädda Barnen.

OmVärlden har utan framgång sökt regeringen för en kommentar. I finansdepartementets underlag till förslaget om slopad skattereduktion för gåvor står det att avdragsrätten för gåvor inte hänger ihop med inkomstskattelagen där det står att en privatpersons levnadskostnader inte får dras av på skatten. Enligt finansdepartementet är gåvor till ideella organisationer privata levnadskostnader. Finansdepartementet skriver också att skattesystemet ska hållas fritt från inslag som inte hänger samman med dess grundläggande syfte att finansiera "den gemensamma sektorn".

Text: Victoria Gillberg