Go to main navigation
15766882093_b1e77bd08e_o.jpg

Foto: UNDP Bangladesh

Nyheter

Bangladesh betalar tillbaka svenskt bistånd efter korruption

Bangladesh regering ska betala tillbaka närmare 3,3 miljoner kronor i bistånd som gått till utbildningsprojekt. Detta sedan det kommit fram att flera upphandlingar för att bygga skolor i landet gjorts på ett felaktigt sätt. Svenska Sida har finansierat 5,95 procent av projektet.

Det var för tre år sedan som Bangladesh planeringsdepartement konstaterade att 238 av utbildningsdepartementets utfärdade kontrakt för att bygga skolor i landet hade 21 kontrakt kommit till efter felaktiga upphandlingar. Det hela uppmärksammades av lokal media och kom på så vis de internationella givarna, däribland svenska Sida till vetskap.

Samtidigt som det pågick en utredning kring oegentligheterna fortsatte projektet, som hanteras av Bangladesh utbildningsdepartement och stöds av ett flertal internationella givare. Sida betalade 2013 och 2014 ut 59 respektive 43 miljoner kronor.

Riksrevisionen granskar

I sin granskning av Sidas årsredovisning för 2014 påtalar Riksrevisionen det oansvariga i att fortsätta betala ut biståndsmedel till ett projekt som Sidas egna inspektörer och interrevisorer haft synpunkter på. Bland annat har det på Sveriges ambassad i Bangladesh saknats arkiverade revisionsrapporter och dokument som givarländerna delat med varandra.

”Den senaste utbetalningen på 43 miljoner svenska kronor har gjorts trots att det fanns utestående frågor och kontrollmoment som inte var genomförda”, skriver Riksrevisionen i sin rapport från april i år. 

– Dokumenten har hela tiden funnits på plats på ambassaden i pappersform, men den digitala arkiveringen har varit bristfällig. Detta har nu åtgärdats så att alla handlingar går att återfinna digitalt, skriver Sveriges ambassadör i Bangladesh Johan Frisell till OmVärlden i ett e-mail.

Kända risker

Att pengar trots pågående utredning och påtalade brister betalats ut kommenterar Johan Frisell med att alla ”väl kände till riskerna med att finansiera utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn i Bangladesh. Det diskuterades i givargruppen och med den bangladeshiska regeringen.” 

I slutet av september i år betalar Sverige ut ytterligare 30 miljoner kronor till projektet. Då kommer, enligt ambassadören, 232 000 kronor att dras av för de pengar som tidigare använts felaktigt. Ytterligare 30 miljoner kronor kan betalas ut senare i år om givarna anser att projektet uppnått ett visst antal fastställda resultat.

En halv miljard i stöd

Sedan 2011 har Sverige betalat ut 202 miljoner kronor till projektet som är tänkt att stärka utbildningssektorn på grundskolenivå i Bangladesh. Projektet löper till nästa år och totalt avtalat belopp är 317 miljoner kronor. Under perioden 2004-2011 finansierade Sverige ett liknande projekt, via Asiatiska utvecklingsbanken, med 250 miljoner kronor.

– Vi har ett mycket bra samarbete med övriga länder i givargruppen som också lett till avsevärda resultat vad gäller att få fler barn att börja och fortsätta i skolan. Det svenska stödet har bidragit till att stora framsteg gjorts inom grundskolan i Bangladesh de senaste åren, skriver Johan Frisell.

Text: Erik Halkjaer