Go to main navigation
Föreställer flyktingläger för västsahariska flyktingar i Algeriet.

Föreställer flyktingläger för västsahariska flyktingar i Algeriet.

Foto: Byline: EU/ECHO

NYHETER

Bistånd till Västsaharas flyktingar hotas av moms på second hand

I februari lovade finansminister Magdalena Andersson att det inte blir något momskrav för ideella second hand-butiker. Men fortfarande finns inget formellt politiskt beslut.
– Om det ändå blir 25 procents moms kommer Emmausgrupperna att gå omkull, säger Tommy Andersson som representerar Emmaus Stockholm.

Det var i höstas som Skatteverket, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, kom fram till att ideella second hand-butiker konkurrerar med kommersiell handel och därför ska betala 25 procent i moms. Kravet slår hårt mot framförallt mindre ideella organisationer och har lett till starka protester.

Tommy Andersson är ordförande för Praktisk solidaritet, en paraplyorganisation där bland andra Emmaus Stockholm ingår. Emmausgrupperna, som mestadels får in medel via försäljning av varor, och inte genom andra penninggåvor, drabbas hårt.

I hela landet har Emmaus en sammanlagd omsättning på cirka 100 miljoner kronor, vilket innebär närmare 20 miljoner kronor i moms på varor som skänkts till organisationen. Medel som annars skulle gått direkt ut i verksamheten.
– Jag kallar beslutet en straffskatt som bara saboterar samhällsnyttig verksamhet, säger Tommy Andersson.

Om momskravet kvarstår hotas organisationens utvecklingsprojekt. Emmaus Stockholm ger bland annat stöd till västsahariska flyktingar i Algeriet och stöttar landsbygdsutveckling i Angola, projekt som nu riskerar att försvinna.
– Nu gäller det för regeringen att agera snabbt för Skatteverket börjar snart kräva in pengar från organisationerna, konstaterar Tommy Andersson.

Latinamerikagrupperna, som via bidrag från Sida bland annat ger stöd till projekt i Guatemala och Ecuador, påverkas också av momskravet. Deras samarbetspartners i Sverige driver second hand-butiker och skänker en del av sin vinst till Latinamerikagrupperna. Förra året uppgick bidraget till 450 000 kronor som gick till en del av den så kallade egeninsatsen, tio procent av Sidabidraget, som Latinamerikagrupperna själva måste stå för.
– I år har inte alla våra partners kunnat ge besked om hur mycket pengar de kan skänka på grund av att de nu måste betala moms. Om de måste minska sitt stöd till oss betyder det att vi måste dra ner på vår biståndsverksamhet, säger Markus Malm, verksamhetsledare på Latinamerikagrupperna.

Även Svalorna Latinamerika, som får in medel bland annat via försäljning, påverkas om pengar försvinner i momsbeskattning.
– Om vi har svårt att få in medel till egeninsatsen som i dagsläget är cirka en miljon drabbas i förlängningen alla våra utvecklingsprogram, säger Ivonne Broberger, insamlings- och kommunikationsansvarig på Svalorna Latinamerika. Dessutom gör momskravet att det blir mer komplicerat för ideella organisationer att ta hand om sin ekonomi, som då kanske inte kan skötas av ideella kassörer.

Erikshjälpen driver biståndsprojekt med fokus på barn i ett 20-tal länder och budgeten för utvecklingssamarbetet i år är 108 miljoner kronor. Organisationen har ett 60-tal butiker i landet. Vid 25-procentig moms skulle överskottet från dessa minska med 20 miljoner kronor.
– Det skulle innebära att vi måste minska våra biståndsinsatser i syd med motsvarande belopp, säger Bengt Swerlander, stiftelsens generalsekretare. Motivationen hos våra volontärer i butikerna krymper säkert också och då måste vi ju till slut stänga våra butiker.   

Emmaus, Erikshjälpen och Praktisk Solidaritet ingår i nätverket Ideell Second Hand, som lobbat hårt för att påverka finansdepartementet att slopa momskravet. Hittills har representanter för nätverket haft två möten med statssekreterare Charlotte Nilsson på Finansdepartementet.
– Det finns ännu inget formellt beslut, just nu tittar man på olika lösningar på departementet, säger Magnus Lundén, enhetschef på Röda Korset och en av talespersonerna för Ideell Second Hand. Men vi har fått ett halvt löfte om att en ändring av lagen i så fall skulle gälla retroaktivt.

Text: Agneta Larsson