Go to main navigation
utrikesdebatt.jpg

Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson Sofia Damm är kritisk till hur regeringen agerat kring biståndsbudgeten under hösten. Här syns hon under den utrikespolitiska debatten i riksdagen.

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

nyhet

”Biståndsbudgeten kan i stort sett vara överspelad dagen efter debatten”

I nästa vecka debatteras nästa års biståndsbudget, men både regeringens proposition och ledamöternas motioner överskuggas av storleken på det svenska flyktingmottagandet. ”Vad håller de egentligen på med?”, undrar Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson Sofia Damm.

Inför debatten om biståndsbudgeten den 14 december ligger på riksdagens bord regeringens proposition och 38 motioner från riksdagens ledamöter om biståndsbudgeten 2016, men mycket har hänt sedan de presenterades i september-oktober.

I oktober presenterade Migrationsverket en prognos som mer än fördubblade antalet asylsökande utifrån den tidigare prognosen från i juli, den prognos som också ligger till grund för regeringens proposition. Och finansdepartementet bad utrikesdepartementet förklara vad konsekvenserna för biståndet skulle bli vid avräkningar på 60 procent av biståndsbudgeten för flyktingmottagande i Sverige.

Rädda vad som räddas kan

Den lagda budgetpropositionen för biståndet tycks utdaterad innan den ens debatterats och klubbats. Biståndsminister Isabella Lövin har försökt rädda vad som räddas kan, men osäkerheten om vad för slags bistånd Sverige ska bedriva framöver är stor.

– Det vi har att ta ställning till på måndag är egentligen det som ligger på bordet, de ramar som presenterats. Sen har regeringen aviserat att den exakta storleken på avräkningarna kommer att presenteras dagen efter, den 15 december, i samband med att regleringsbrevet till Sida lämnas över. Det blir svårt för oss biståndspolitiker i opposition, säger Sofia Damm, biståndspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Sofia Damm tycker det är olyckligt att processen varit otydlig. Hon menar att mycket av informationen kring regeringens planer för avräkningar och utbetalning av ytterligare medel till biståndet i år kommunicerats via media och sociala media.

Debatt på twitter

Moderaternas biståndspolitiska talesperson, Sofia Arkelsten har på twitter ifrågasatt regeringens agerande, vilket resulterat i en öppen debatt med biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modeér på twitter.

– Hanteringen av det här är under all kritik. Det här siffertrixandet som pågår nu är svårt och ganska oansvarigt av regeringen, säger Sofia Arkelsten.

Hon menar att biståndsbudgeten i stort sett kan vara överspelad dagen efter debatten.

Ändrat anslag i vårändringsbudget

Biståndsministern och hennes stab har befunnit sig på klimattoppmötet i Paris, men Ulrika Modéer svarar i ett mejl till OmVärlden att regeringen kommer föreslå en ändrad fördelning av anslaget till biståndet i vårändringsbudgeten, som kommer i april nästa år.

Huruvida avräkningarna kommer nå den gräns på 30 procent som nu satts avgörs "först efter Migrationsverkets nya prognos för 2015", skriver Ulrika Modéer vidare. Som tidigare meddelats skulle det då innebära att biståndet nästa år skulle minska med sex procent jämfört med i år.

Schablonavgift vägleder biståndet

I debatten om biståndsbudgeten på måndag gäller alltså fortfarande förslaget om att avräkningarna ska utgå från Migrationsverkets juliprognos.

I en skriftlig fråga ställd till biståndsministern i riksdagen undrar Sofia Arkelsten om schablonavgiften per asylsökande är den enda princip som vägleder svenskt bistånd.

– Vi vill ha en rejäl översyn av avräkningarna. Och detta föreslog vi innan vi hörde att regeringen lade sig på "skammens gräns", vilket kanske kan vara ett rimligt uttryck. Vi bör ställa oss frågan vad det egentligen är de håller på med, säger också Sofia Damm.

Ifrågasätter avräkningarna

Kristdemokraterna ifrågasätter regeringens stora avräkningar, där de även inkluderar kostnader för utrikesförvaltningen. De menar att pengarna istället skulle kunna användas till att stödja flyktingar i Syrien och grannländerna.

Moderaternas motion innehåller marginellt mindre avräkningar än i regeringens proposition. Hur Moderaterna skulle agerat om de själva suttit i regeringsställning idag, med Migrationsverkets senaste prognos i knät, vill inte Sofia Arkelsten spekulera i.

– Vi får ta ställning till den här gränsen på 30 procent när den presenteras i vårändringsförslaget. Vi har ju inte fått det som skarpt förslag än.

Förskottet sprids ut

Även det av regeringen och Vänsterpartiet utannonserade förskottet på två miljarder kronor som skjuts till biståndet nu i december kommer först att debatteras i vårändringsbudgeten. Förskottet ska, enligt vad OmVärlden erfar spridas ut över flera år.

"Överenskommelsen med Vänsterpartiet innebär att regeringen avser att föreslå för riksdagen att öka biståndsanslaget genom minskade flyktingavräkningar över ett antal år. Regeringen återkommer till riksdagen om den fortsatta hanteringen i framtida ekonomiska propositioner", skriver Ulrika Modéer i sitt brev till OmVärlden.

Text: Erik Halkjaer