Go to main navigation
18581303316_3425625504_k.jpg

Generaldirektören för EU-kommissionens biståndsorganisation Devco vid ett möte om vatten och sanitet i Latinamerika, i Spanien i juni i år. I förra veckan besökte han Sverige. 

Foto: Casa de América

nyhet

Biståndschef om utvecklingsår: Hoppas vi nått de inte redan frälsta

Det europeiska året för utvecklingssamarbete går mot sitt slut. Detta utan att det har gjort större väsen av sig i Sverige, men EU:s biståndschef Fernando Frutuoso de Melo är nöjd ändå. "Vi har nått tusen och åter tusen personer över hela Europa."

I Sverige har EU:s temasatsning på utvecklingspolitik inte gjort stort avtryck. Det slogs i början av året på stora trumman när biståndsminister Isabella Lövin, i sällskap av Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka, öppnade temaåret i Sverige på Rosenbad.

Varken biståndsministern eller Sidachefen var på plats när temaåret avslutades i förra veckan. Ersättare var biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer. Och dragplåster var istället chefen för EU-kommissionens biståndsorganisation Devco, Fernando Frutuoso de Melo.

Gett goda resultat

– Vi har nått tusen och åter tusen personer över hela Europa som engagerat sig under året. Frågan är om de är de redan frälsta eller om vi har lyckats nå andra. Jag hoppas att vi nått nya människor, säger Fernando Frutuoso de Melo när OmVärlden får en pratsund efter seminariet.

EU:s biståndschef är positiv, utan att egentligen ha något underlag. Han hänvisar till en inte offentlig utredning, som gjordes i juni i år. Enligt den ska EU:s satsning på att öka kunskapen om EU:s bistånd bland medlemsländernas medborgare gett goda resultat.

Som OmVärlden tidigare skrivit svarade 55 procent av EU-ländernas medborgare i en undersökning 2013 att de inte visste vad EU:s biståndspengar användes till. Flagrant lite, med tanke på att EU står för hälften av världens samlade bistånd. En ny mätning ska presenteras nästa år.

Dålig transparens

Som OmVärlden tidigare rapporterat om har flera av de institutioner inom EU, som hanterar bistånd, fått kritik för bristande transparens.

– Vi jobbar hårt med det. Vi har bland annat på vår hemsida skapat ett verktyg där vem som helst kan följa enskilda projekt, bistånd till olika sektorer och olika summor. Vi kommer från en kultur där vår roll inte var att visa vad vi gjorde, utan att hjälpa våra partnerländer att visa vad de gjorde, men världen förändras och allt fler blir medvetna om att det som inte syns, det existerar inte, säger Fernando Frutuoso de Melo.

EU:s biståndschef understryker att mycket arbete återstår att göra för att bli helt transparenta, men att Devco idag kan visa mycket av vad de gör. Detta till skillnad från Europeiska utvecklingsbanken EBRD, EU:s organ för humanitära insatser (ECHO) och Europeiska investeringsbanken (EIB).

Missar BNI-mål av historiska skäl

I år var det också tänkt att både EU och EU-länderna skulle avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd, men det löftet kommer inte att uppfyllas. Istället når man i genomsnitt 0,42 procent. Fernando Frutuoso de Melo väljer att relativisera.

– Vi får komma ihåg att det EU som satte 0,7 procentsmålet inte är samma EU som idag. Då bestod EU till en stor majoritet av länder med en kolonial historia och en lång tradition av solidaritet med andra länder. Idag har en stor majoritet av EU:s medlemsländer inte alls samma historia eller tradition. Så vad vi lyckats uppnå nu är en överenskommelse om att nå målet senast 2020.

Som exempel på att det vänder lyfter biståndschefen Italien, i rena pengar EU:s sjätte största givare 2014, som ökar sitt bistånd nästa år. Fernando Frutuoso de Melo menar att de stora antal flyktingar som nu kommer till Europa gjort frågan om bistånd mer aktuell. Allt fler länder, som till exempel Italien väljer dock att finansiera flyktingmottagandet med bistånd, vilket Fernando Frutuoso de Melo menar är fel väg att gå.

– För att hantera orsakerna till att människor flyr ska vi inte minska biståndet, utan öka det.

Det europeiska temaåret för utvecklingsfrågor kom till efter ett förslag från paraplyorganisationen Concord, vars svenska gren också varit pådrivande för att uppmärksamma året i Sverige.

Text: Erik Halkjaer