Go to main navigation
Barn framför förstört hus i Gaza

Barn framför förstört hus i norra Gaza.

Foto: Kent Klinch

NYHET

Blockad gör återuppbyggnad av Gaza omöjlig

I en rapport från 39 biståndsorganisationer konstaterades det i veckan att återuppbyggnaden av Gaza i princip står still. En stor orsak är den israeliska blockaden. "Så länge belägringen av Gaza består kommer verkliga framsteg att utebli", säger Johan Schaar, chef för utvecklingssamarbetet vid det svenska konsulatet i Jerusalem.

Under det sju veckor långa kriget i Gaza förra sommaren förstördes 19 000 bostäder och ett stort antal sjukhus och skolor av israeliskt flyg, artilleri och stridsvagnar och bulldozer. Åtta månader senare är fortfarande 100 000 människor hemlösa.

Stora delar av Gaza står ännu i ruiner. Återuppbyggnaden går allt för långsamt. Av de 3,5 miljarder dollar som det internationella givarsamfundet lovat har bara 27 procent betalats ut.

– Jag var i Gaza i november och även om jag trodde mig veta hur det skulle vara blev jag bestört över den enorma förödelsen. Det internationella samfundet måste hålla vad det lovat och så länge inga pengar betalas ut kommer inget att hända. Vi talar om människor som fortfarande lever i tältläger och som saknar allting, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia, en av de organisationer som ligger bakom rapporten.

Även om Bo Forsberg understryker behovet av att mer medel betalas ut, tillägger han att rapporten tydligt pekar på att den israeliska blockaden utgör ett stort problem. Enligt rapporten måste den israeliska blockaden avbrytas. Flera av de projekt som trots allt fått finansiering har inte kunnat utföras eftersom blockaden stoppar det material som behövs.

Ytterligare åtgärder som rapporten lyfter är bland annat att man bör utkräva skadestånd för förstört bistånd. Bland annat har svenska biståndsprojekt bombats sönder. Vidare bör alla stridande parter hållas ansvariga för brott mot folkrätten.

Johan Schaar, vid de svenska konsulatet i Jerusalem, håller med om att återuppbyggnaden tar alldeles för lång tid. Sverige har efter kriget inte bara gett humanitärt stöd, utan även bistånd för återuppbyggnad och psykosocialt stöd till traumatiserade.

– Givarna måste förstås leva upp till sina åtaganden men så länge belägringen av Gaza består kommer verkliga framsteg att utebli. Lika viktigt som att nödvändig byggmateriel snabbt kommer in är det att exporten kan komma igång och de naturliga ekonomiska förbindelserna mellan Gaza, resten av Palestina och omvärlden återupprättas. Först då finns det hopp för Gaza, säger Johan Schaar.

Text: Erik Halkjaer och Sven Rosell

Läs också OmVärldens granskning av hur Israel beslagtar svenskt bistånd i Palestina.