Go to main navigation
working-africa.jpg

Järnvägsarbetare förbättrar kapaciteten på rälsen mellan Tanger och Marrakech i Marocko. Foto: Jaques Fernandes/Afrikanska utvecklingsbanken

“Brist på jobb en grogrund för terrorism”

Att en generation unga afrikaner står utan sysselsättning är en riskfaktor och grogrund till terror, menar Solomon Asamoah, viceordförande för Afrikanska utvecklingsbanken, som i onsdags deltog på ett seminarium om näringsliv och svenska investeringar i Afrika.

Med en samlad tillväxt på sex procent årligen 2010-2014 har Afrikas 55 länder blivit viktigare i världsekonomin.  Medelklassen växer rejält i många av länderna och för svenska bolag som inte är på plats i Afrika innebär det förlorade marknadsandelar. Det var budskapet på ett seminarium anordnat av tidningen Dagens Industri i onsdags.

Inför en fullsatt sal, med en och annan småföretagare nyfiken på om kontinenten Afrika är rätt plats att expandera på, poängterade Solomon Asamoah att det framför allt är i den privata sektorn som den ekonomiska tillväxten nu finns. Nio av tio jobb i Afrika skapas i den privata sektorn. Fram till nu har relativt mycket av partnerskap från såväl biståndsorganisationer som bolag varit riktade mot den offentliga verksamheten.

– Utmaningen blir att skapa arbetstillfällen för den växande skaran av unga. En generation som står utan sysselsättning är en riskfaktor. Som jag ser det är grogrunden till terror mer fattigdom än ideologi, menar Solomon Asamoah.

Europa eller USA är inte längre ensamma investerare på den afrikanska kontinenten. Kina har satsat hårt på att etablera sig och affärsmodellerna har ifrågasatts, särskilt så kallad ”land-grabbing” där Kina får jordbruksland i utbyte mot vägbyggen eller andra infrastrukturprojekt. Solomon Asamoah anser själv inte att Kina utgör ett hot så länge som regimerna i varje land hanterar affärerna på rätt sätt.

– Jag är en förespråkare för en fri marknad och konkurrens från andra aktörer är bra.

Vilka är då hotbilderna för den ekonomiska utvecklingen får såväl investerare som lokala företagare? Högst upp på en lista som revisionsföretaget KPMG sammanställt står bristen på stabil elförsörjning. Bara en fjärdedel av Afrikas befolkning har tillgång till fasta elnät.

Kontinentens vägnät är undermåliga och Afrikanska utvecklingsbankens analys är att 93 miljarder dollar måste satsas på infrastruktur i Afrika de närmaste åren. Ett problem är också finansiella transaktioner eftersom bara 20 procent av hela regionens befolkningen har ett banonto. Tack vare nya betalsystem i mobilen har det dock blivit lättare med betalningar.

Hur man kommer tillrätta med korruption handlar mycket om att ändra en kultur och att få ett rättsväsende som inte ser mellan fingrarna. Men Solomon Asamoah påpekar också att det finns två partner när mutor eller fördelar ges, och att den andra parten (läs bolag i väst) bär ett lika stort ansvar.

– Ni ska veta att det som döljs alltid förr eller senare kommer upp på ytan.

På seminariet berättade också Anna Ryott, vd på Swedfund, att organisationen nu lägger mellan 60 till 70 procent av sina investeringar i Afrika. Hon betonade att satsningar på ekonomisk utveckling som skapar arbetstillfällen är de enda hållbara långsiktiga satsningarna. Enligt henne löser rent bistånd enbart problem för stunden.

– I de projekt som vi initierar ska det finnas fokus på att få fler kvinnor i ledande ställning, att bolagen och de anställda genererar skatt, att man tänker på miljön och bekämpar korruption. Och sist men inte minst går med vinst.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka talade om att Sverige inte längre är givare, utan “partners för investeringar”.

– Vi har fortfarande samma mission att minska fattigdom och stödja hållbarhet, men sättet är annorlunda.

Text: David Grossman