Go to main navigation
Abdoul-Karim.jpg

Foto: Mats Sundgren

NYHET

Burkina Faso planerar politikervecka à la Almedalen

Abdoul Karim Saidou njuter av att vara i Almedalen men har tankarna kvar hemma i Burkina Faso. “Den här typen av politikerfestivaler behöver vi också”, säger han när OmVärlden möter honom i Visby.

Det finns planer på att introducera den svenska modellen med politikervecka i Burkina Faso. Bakom planerna ligger det nätverk för unga politiker i Västafrika, som han är med och bygger upp med hjälp av svenskt partianknutet bistånd.

Abdoul Karim sitter själv med i den arbetsgrupp som håller på att ta fram ett förslag till ny författning i Burkina Faso. Detta efter att den tidigare presidenten avsattes för ett halvår sedan. De unga politiker från Burkina Faso som har utbildats i det svenskfinansierade programmet är mycket aktiva i den politiska processen. De finns i olika partier, men har svetsats samman under utbildningen.

– När vi först samlade dem skrek de åt varandra som fiender men efter fjorton dagar pratade de och skrattade som nära vänner. Idag stödjer de varandra i nätverket, säger Abdoul Karim.

Bygga upp en kritisk massa unga politiker

Han är regionkoordinator för Västafrika i Programmet för unga politiker i Afrika (PYPA). Programmet består bland annat av en grundkurs på fyra veckor som sedan följs av olika aktiviteter under tre år. Syftet är att bygga upp en kritisk massa av unga, dynamiska politiker som är präglade av demokratiska värderingar. Idag har unga politiker i regionen mycket lite inflytande i sina moderpartier.

– Vi lär oss mycket av den svenska modellen om hur man kan organisera ungdomar. I Sverige har partiernas ungdomsorganisationer stor självständighet. I Västafrika är det inte så, men vi arbetar för att partierna ska ge en del av sitt partistöd till ungdomsförbunden och ha 20-30 procent ungdomar på sina valsedlar, säger Abdoul Karim.

Genom programmet stärks, enligt Abdoul Karim, de unga politikerna av att de får verktyg för att arbeta praktiskt, som att samla in pengar och driva effektiva kampanjer. De får lära sig göra hemsidor, loggor, affischer och skaffa slogans och sånger. Hälften av kursdeltagarna är kvinnor.

– Den allra största och mest glädjande förändringen är de unga kvinnornas utveckling, säger Abdoul Karim. De kommer till kursen blyga och rädda för att ta plats. Men när vi träffar dem igen vågar de tala i mikrofon, leda och rapportera från arbetsgrupperna och föra fram sina åsikter.

Besök från Sverige en gång om året

Ett år efter den fyra veckor långa grundkursen träffas eleverna igen för att dela med sig av sina erfarenheter. Utöver detta besöker Karim och en svensk kollega moderpartierna en gång om året för att höra deras åsikter om utbildningen.

– De allra flesta är mycket positiva, men vi får ofta höra att kursdeltagarna kommer hem och är lite stöddiga över sina nya kunskaper. Därför försöker vi inpränta i dem att ha tålamod. Förändring måste ta tid.

Korruption i samband med val är mycket utbrett i Afrika.

– Vi uppmanar dem att förändra, inte göra som de äldre när det gäller korruption till exempel. Vi diskuterar korruptionen öppet och säger att det är fel. De ska inte få folk att rösta på dem genom gåvor och pengar utan genom att erbjuda lösningar på deras problem och en vision för samhället.

Det västafrikanska projektet är en del av Programmet för unga politiker i Afrika som totalt samlar 400 deltagare från tre regioner. Just Västafrika drivs av Centerns internationella stiftelse. Olof Palmes internationella center ansvarar för Södra Afrika och Kristdemokratiskt internationellt center för Östafrika. En utvidgning till en fjärde region planeras, som Miljöpartiets Green Forum ska ansvara för.

Av: Mats Sundgren