Go to main navigation
Sverige i Världen-torget i Almedalen.

Biståndsministern ser ett Folk och Försvar för biståndsbranschen framför sig. Sverige i Världen-torget i Almedalen är idag en viktig mötesplats för de aktörer som finns inom bistånds- och utvecklingsområdet.

Foto: Fredrik Wass

NYHET

Civilsamhället får en tydligare roll i att utforma det svenska biståndet

En uppgraderad och tydligare roll för de civila samhällsorganisationerna i utformningen av det svenska biståndet. Det är innebörden i de gemensamma åtaganden som biståndsminister Isabella Lövin nu presenterar. En årlig sammankomst för att diskutera åtagandena, likt Folk och Försvar, finns också med i ministerns planer.

De gemensamma åtagandena har arbetats fram i samarbete mellan Utrikesdepartementet, företrädare för svenska biståndsorganisationer och externa forskare. Processen startades av förra regeringen och är nu klar.

– Med de gemensamma åtagandena gör vi rollerna i vårt samarbete tydliga. Vi säger klart och tydligt att de svenska organisationerna ger ett viktigt mervärde till utvecklingssamarbetet med sin folkliga förankring och stora kunskap. Inte minst gäller det inför den nya utvecklingsagendan där så många bra aktörer som möjligt måste medverka för att klara av uppgifterna, säger Isabella Lövin till OmVärlden i Almedalen.

Hon ser också civilsamhällesorganisationerna som röstbärare för sina partners i samarbetsländerna, vars syn också ska finnas med i utformningen av biståndet.

Kritiken mot bristande dialog med civilsamhället var hård mot den förra regeringen och biståndsminister Gunilla Carlsson. Det gällde främst i samband med att den nya biståndspolitiska plattformen skulle tas fram.

– Det har funnits önskemål från civilsamhällesorganisationer om tydlighet när det gäller vilken roll de ska spela i det statliga biståndets utformning. De vill inte bara ses som tjänsteleverantörer eller konsulter. De har känt att det mervärde de ger det inte erkänts fullt ut. Därför är den nya överenskommelsen väldigt glädjande, säger Isabella Löven.

­– Vi visar tydligt från regeringen och UD att vi vill involvera dem i viktiga frågor om teman eller länderval i utvecklingssamarbetet och inte minst i den nya strategin.

Det har funnits en diskussion kring hur de nya gemensamma åtagandena ska ettikeras. Organisationerna vill inte kallade det för en "överenskommelse", som med den förra regeringen. Därför har man valt att kalla det papper som presenteras nu för "Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet".

Biståndsministern understryker att de organisationer som väljer att inte vara med i de gemensamma åtagandena inte kommer att behandlas annorlunda av regeringen eller Sida.

Utrikesdepartementet håller nu på att fram rutiner för dialogen. I viktiga frågor som val av biståndsländer och teman bjuds civilsamhällets organisationer in till konsultationer där även utlandsmyndigheterna och Sida-kontoren deltar. Diskussionerna i arbetsgrupperna kommer inte att vara juridiskt bindande. Om det blir motsättningar är organisationerna fria att "gå ut och skrika" som en UD-medarbetare uttrycker det, det vill säga kampanja för sina åsikter.

De gemensamma åtagandena ska tas upp vid en årlig sammankomst. Biståndsministern ser framför sig ett evenemang typ Folk och Försvar där branschen möts och debatterar.

Mats Sundgren