Go to main navigation
msb-ebola.jpg

Utbildning av personal inför MSB:s ebolainsats, hösten 2014.

NYHET

Dåligt förberedd svensk ebolainsats får ändå gott betyg

I somras blev utvärderingen av Myndigheten för samhällsskydds ebolainsats klar. Totalförsvarets Forskningsinstitut ger insatsen överlag gott betyg, men rekommenderar mer träning, förberedelser och övning inför liknande uppdrag i framtiden. ”Mycket av otydligheten i insatsen berodde på att man inte var förberedd.”

Myndigheten för samhällsskydd (MSB) fick i oktober förra året i uppdrag av regeringen att bekämpa ebola i Liberia och Sierra Leone. Det var myndighetens första stora internationella sjukvårdsinsats. Efter att ha genomfört intervjuer med sjukvårdspersonal och myndighetsanställda och gått igenom styrdokument har Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), nu utvärderat insatsen.

– Under de förutsättningar som rådde blir betyget gott. Ebolaspridningen gick plötsligt ned efter att MSB åkt ut och behovet var inte lika stort. MSB bidrog ändå till att minska lidande och rädda liv, säger Johan Tejpar, forskare vid FOI.

När MSB:s stöd initierades var dödligheten på behandlingscentret för ebola, MOD1, drygt 80 procent, men sjönk därefter till 52 procent. Hur många ebolapatienter som MSB:s insats omfattat finns ingen information om.

– MSB var bara en stödjande organisation till MOD1 i Monrovia, som drevs tillsammans med andra länder. I Greenville vet vi att det totalt var fem patienter som insjuknade i ebola och tre av dem överlevde. Det fanns också en liten undermålig ebolaavdelning på sjukhuset i samma by, säger Johan Tejpar.
Agerade snabbt

Regeringen gav MSB 100 miljoner kronor för att genomföra uppdraget i Västafrika. Som OmVärlden tidigare konstaterat rekryterade man då 63 personer, framför allt sjukvårdspersonal. Av dem skickades endast 33 ut. Enligt FOI agerade MSB snabbt och kunde efter två veckor få ihop personal och skicka ner en första styrka till Liberia.

– Det var en trupp på ett tiotal personer med två läkare och en sjuksyster. Sedan var tanken att resten skulle komma snart efter, men det kom nya bud som gjorde att MSB fick dirigera om och drog i bromsarna när ebolasiffrorna gick ned, säger Johan Tejpar.

Ytterligare sex personer åkte i början av november och övriga i slutet av november. MSB tampades nämligen med "många svåra och betydelsefulla beslut i en miljö som präglades av bristande eller motsägelsefull information", enligt rapporten. Trycket var hårt från det internationella samfundet att till exempel öppna en ny klinik, MOD2.

– MSB visade integritet och sa nej till att öppna denna trots att Världshälsoorganisationen, WHO, ville det initialt. WHO propsade också på behovet av MSB:s närvaro i Liberia snarare än i Sierra Leone och detta kan ifrågasättas.

Missnöjd personal
De olika direktiven och det förändrade läget ställde stora krav på både MSB:s lokala och centrala organisation. Ledning, styrning och information hade kunnat vara bättre, skriver FOI i utvärderingen.
– Många i personalen var inte nöjda. Ett huvudbudskap vi har är att det var väldigt rörigt, svårt att få rak kommunikation och de utsända visste inte vad de skulle göra, säger Johan Tejpar.

I en artikel i OmVärlden från i våras vittnar flera läkare och sjuksköterskor också om en ostrukturerad organisation, för många chefer och osäker arbetsmiljö utan möjlighet till medicinsk evakuering för personal. Flera ville säga upp sig redan innan de börjat jobba. Många talade också om litet patientansvar.

FOI:s rekommendation inför liknande sjukvårdsuppdrag i framtiden är att de i sådana fall måste föregås av träning, förberedelse och samövning.

– MSB har inte erfarenhet av sjukvårdsinsatser. MSB bör se över om och hur man kan involvera andra myndigheter mer. Man skulle också behöva anställa folk på förhand som man känner och kan öva med. Mycket av otydligheten som dök upp under insatsen berodde just på att man inte var förberedd.

Hittills har MSB:s sjukvårdsinsats för att bekämpa ebola förbrukat cirka 58 miljoner kronor. Uppskattningsvis kommer ytterligare cirka 15-20 miljoner att förbrukas. Därutöver har MSB fått minst 25 miljoner kronor tidigare för att bekämpa ebola.

Text: Agneta Borgström