Go to main navigation

Danmarks regering vill strypa biståndet

Danmarks regering vill minska biståndsbudgeten med närmare 4 miljarder svenska kronor nästa år. Redan i år har budgeten kapats med 3,5 miljarder kronor och bland annat Pakistan och Moçambique kommer att få sitt bistånd strypt de närmaste åren.

Det liberala danska regeringspartiet Venstre vill att biståndets andel av landets bruttonationalinkomst (BNI) ska minska från 0,87 till 0,7 procent de närmaste fyra åren. Det innebär att var sjätte krona skulle försvinna från biståndsbudgeten, vilket gör att flera biståndsmottagare skulle förlora stora delar av sitt stöd, skriver tidningen Development Today.

Indonesien, Bolivia, Moçambique, Nepal, Pakistan, Zimbabwe och Nepal kommer i år helt förlora sitt danska bistånd. Danmark kommer i framtiden inte heller vara verksamma i Latinamerika och det regionala projekt som de idag bedrivs i Centralamerika kommer att fasas ut.

Fokus på Afrika

De kommande åren vill den danska regeringen bara ge bistånd till fjorton länder med särskilt fokus på den afrikanska regionen. Afghanistan, Bangladesh, Burma och Palestina är de enda mottagarländerna utanför Afrika som kommer få fortsatt danskt stöd.

Den danska biståndsbudgeten kommer även fokusera särskilt på jämställdhet och flyktingfrågor i konfliktområden under de närmaste åren. Stödet till FN:s organ för jämställdhets- och kvinnorättsfrågor, UN Women och flyktingorganet UNHCR behåller sitt stöd, men stödet till andra FN-organ minskar. Stödet till UNESCO och industriutvecjklingsorganet UNIDO avslutas helt.  

En femtedel till flyktingmottagande

En stor del av de medel som tas från den danska biståndsbudgeten i år kommer att gå till att finansiera flyktingmottagandet i Danmark. Det här året har runt 3.6 miljarder svenska kronor, närmare 20 procent av biståndsbudgeten, gått till flyktingmottagandet, vilket gör att man närmar sig de svenska rekordavräkningarna på 22 procent.

I regeringens budgetproposition förslås också att stödet till enskilda organisationer i Danmark ska minskas med motsvarande 267 miljoner svenska kronor. Det innebär att flera organisationer blir tvungna att drastiskt dra in på sin verksamhet om de inte lyckas hitta andra finansiärer.

Stort motstånd

Både ett flertal av Danmarks biståndsorganisationer och regeringspartiets Venstres parlamanetariska stödparti, högerpartiet Konservatie, motsätter sig de nedskärningar som regeringen föreslår. Venstre regerar i minoritet och behöver stöd av flera partier för att kunna få igenom sina förslag. 

Text: Amanda Saveland