Go to main navigation
Flyktingar från Syrien

Kurdiska flyktingar från Syrien flyr till Turkiet.

Foto: EC/ECHO (CC BY-NC-ND 2.0)

NYHEt

Därför är inte klimatet den utlösande faktorn bakom flyktingkrisen

Den svåra torkan i bland annat Syrien sägs ofta ligga bakom inbördeskriget och den uppblossande konflikten för fyra år sedan. Men bakgrunden är mer komplicerad än så. Det hävdar den amerikanska vetenskapsredaktören Andrew Freedman.

En vanlig förklaring till uppkomsten av flyktingkrisen är klimatförändringarna. Tidningen National Observer visar en bild på den drunknade 3-årigen Alan Kurdi och skriver "Det är så här en klimatflykting ser ut".

Även Sveriges biståndsminister Isabella Lövin (s) är inne på samma spår och gör en koppling mellan katastrofsituationen och konflikterna i Syrien och dess grannländer och de svåra torkor som drabbat länderna. Något som också är en etablerad ståndpunkt i den svenska debatten.

Men att utmåla klimatförändringarna som den direkta orsaken till konflikterna och flyktingkrisen är bara en del av sanningen. Snarare är den nuvarande krisen ett tillfälle att skaffa erfarenheter inför framtiden, då klimatet verkligen kommer att utgöra ett hot. Det hävdar Andrew Freedman, vetenskapsredaktör och klimatreporter på den amerikanska nyhetssajten Mashable.

Även om klimatet spelat en roll för utvecklingen i Syrien så har till exempel inflödet av flyktingar från Irak åren innan 2011, en ökad arbetslöshet (förvisso utlöst av torkan) samt dåliga politiska beslut bidragit till konfliktens uppkomst, enligt artikeln.

"Det finns inga bevis för att klimatförändringarna varit huvudorsaken till konflikten i Syrien. Att sätta stämpeln klimatflyktingar på de miljoner människor som söker skydd förenklar de faktorer som ligger bakom motiven att vilja lämna en konfliktsituation, säger Caitlin Werrell och Francisco Femma, grundare av Center for Climate and Security, till Mashable.

Text: Fredrik Wass