Go to main navigation
infografik-oecd-bistand.png

Foto: Tobias Rydén/OmVärlden

NYHETER

De rika länderna snålar på biståndet

Den senaste statistiken från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visar att världens fattigaste länder inte fått en så liten andel av de rika ländernas bistånd sedan 2006. Den visar också att EU-länderna inte når målet att senast i år, 2015, ska varje lands bistånd utgöra 0,7 procent av BNI. Bara fyra länder når det målet. Bäst i klassen är, enligt OECD, Sverige med ett bistånd på 1,10 procent av BNI under 2014. Samtidigt gör Sverige rekordstora avräkningar för bland annat flyktingmottagande, skuldavskrivningar och administration inom biståndet varför kritiker hävdar att den egentliga siffran borde vara 0,79 procent av BNI.