Go to main navigation
kvinnligajournalister.jpg

Nasreen Jehan, 15, i staden Bettiah i östra Indien intervjuades i maj förra året av Stella Paul i samband med en kampanj för att bryta tabun kring menstruation. Foto: Stella Paul/IPS

nYHETER

De sätter kvinnors rättigheter i mediefokus

Den internationella organisationen Women Deliver lyfter fram femton journalister som har gjort framstående insatser i bevakningen av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor.

Journalisterna står ofta inför stora utmaningar. Mae Azango från Liberia, är en av de femton journalister som uppmärksammas. 
– Mae Azango förtjänar ett Pulitzerpris. Hon gjorde ett jobb där hon wallraffade och skrev om kvinnlig könsstympning i Liberia. Efter att hennes text publicerats mottog hon dödshot och hon och hennes dotter tvingades hålla sig gömda, säger Katja Iversen, chef för Women Deliver. 

Mae Azangos artikel fick dock internationell uppmärksamhet och ledde till att regeringen i Liberia drog in tillstånd för institutioner som utför kvinnlig könsstympning. 
– Att tala sanning om kvinnlig könsstympning i mitt land har länge varit förenat med fara för livet. Men jag tycker att det har varit värt risken eftersom könsstympningen kostat så många kvinnor och flickor livet, säger Mae Azango. 

– För journalister kan det räcka att bevaka tabubelagda ämnen som reproduktiva rättigheter, våld i nära relationer eller sexuella övergrepp för att de ska utsätta sig själva för fara, säger Katja Iversen från Women Deliver. 

Även IPS-korrespondenten Stella Paul från Indien finns med bland de femton journalisterna. Hon har bland annat bevakat kränkningar av kvinnors rättigheter och skrivit om tempelslavar och tvångsarbete. Stella Paul har i sitt arbete även spridit kunskap om hur kvinnor kan anmäla övergrepp och ställa myndigheter till svars. 

Efter att hon rapporterat om tvångsarbete i staden Hyderabad i södra Indien förra året släpptes en kvinna fri efter att en läsare agerat. Sri Lakshmi som intervjuades kunde låta sin dotter Amlu börja skolan i stället för att sköta hushållssysslor. 

Stella Paul berättar att hon själv upplevt hur kvinnor förtrycks. När hon var nyfödd och drabbades av sjukdom fanns det släktingar som ville att hon skulle lämnas att dö eftersom hon inte var en pojke. 

Katja Iversen säger att kvinnors hälsa och välmående ofta betraktas som mjuka ämnen som inte platsar på förstasidor. Hon menar att det krävs fler kvinnor på ledande positioner på nyhetsredaktionerna för att få till stånd en förändring. 
– Varje dag dör 800 kvinnor under sin graviditet eller vid förlossning, 31 miljoner flickor berövas skolgång och barnäktenskap är utbrett i många länder. Detta är inte frågor som enbart berör kvinnor - det berör alla. De femton journalister vi lyfter fram hjälper läsare att förstå detta, säger Katja Iversen. 

– Frågor som berör kvinnors hälsa kommer att hamna på förstasidorna när politiska ledare och medier gör kopplingen mellan flickor och kvinnors hälsa samt socioekonomisk utveckling och produktivitet, barns skolgång och nationers politiska stabilitet, säger Catherine Mwesigwa, journalist från Uganda. 

De femton journalisterna kommer från Argentina, Bangladesh, Filippinerna, Indien, Kamerun, Kenya, Liberia, Pakistan, Senegal, Tanzania, Uganda, och USA. Tre journalister ska utses för att delta i en konferens om kvinnors rättigheter i Köpenhamn 2016. 

Text: Lyndal Rowlands/IPS