Go to main navigation
carbonviolence-org-16-scaled.jpg

Svenska Energimyndigheten stödjer, genom köp av utsläppsrättigheter, ett skogsplanteringsprojekt i norra Uganda där projektägaren, enligt TV4:s Kalla fakta, medverkat till att lokalbor misshandlats, fängslats och tvångsförflyttats.

Foto: carbonviolence.org

Nyhet

Energimyndigheten och Världsbanken bidrar till våld och tvångsförflyttning i Uganda

Kalla Fakta i TV4 rapporterar om att Energimyndigheten bidragit till ett skogsprojekt i Uganda där soldater misshandlat, fängslat och tvångsförflyttat ortsbor. Ägaren, norska Green Resources finansieras även av Världsbanken.

Enligt Kalla Fakta har tusentals bybor i 14 byar i området Kachung, i norra Uganda, tvingats flytta sedan Green Resources inledde plantering av tall på 2 000 hektar mark som man leasar av den ugandiska staten. I reportaget vittnar lokalinvånare om hur de jagats bort av soldater, fängslats och misshandlats.

På sin hemsida skriver Energimyndigheten att det fram till 1990-talet inte drevs något aktivt skogsbruk i Kachung. Anledningen var politiska oroligheter, men lokalinvånarna har trots detta använt den statligt ägda marken för jordbruk och betesmark. I mitten av 1990-talet öppnade den ugandiska staten upp området för skogsbruk igen och begränsade lokalbornas möjligheter att nyttja marken.

Afrikas största skogsbolag

Ett av de företag som investerat i Kachung är det norska företaget Green Resources, som enligt företagets egna hemsida är Afrikas största skogsbolag. Bolaget äger 45 000 hektar mark i inte bara Uganda, utan även i Tanzania och Moçambique, och har 3 500 anställda.

För fyra år sedan godkände FN projektet i Kachung som ett CDM-projekt (Clean Development Mechanism), vilket innebär att det går att investera i utsläppsrättigheter och därmed minska sina egna utsläpp. Samma år valde Sverige att köpa CDM-rättigheterna i Kachung för att på så vis leva upp till målet att minska världens utsläpp. Via Energimyndigheten valde Sverige att fram till 2030 köpa utsläppsrättigheter för 35 miljoner kronor.

Medvetna om riskerna

På sin hemsida noterar Energimyndigheten att man redan samma år som uppköpen av utsläppsrättigheterna inleddes, 2011, var medvetna om konflikter kring markrättigheter och ansträngda relationer mellan Green Resources och lokalbefolkningen. Förra året publicerade också Oakland institute rapporten The darker side of green: plantation forestry and carbon violence in Uganda, som visade på övergrepp på civilbefolkningen och sämre möjligheter för människor att odla egen mat.

 – Det är oacceptabelt att utsläppshandeln resulterar i tvångsförflyttningar och ökar matosäkerhet samtidigt som tillgången till hälsovård, bättre sanitet och utbildning ökar lite eller inte alls, sa Frederic Mousseau från Oakland institute i ett pressmeddelande.  

Green Resources undvek kritik

På Energimyndigheten följde man, enligt myndighetens enhetschef för internationell klimathandel, Anna Hagvall, upp Oaklandrapporten med Green Resources. Företaget menade att kritiken främst riktades mot ett annat projekt än det i Kachung.

– Vi fick också in rapporter från Statens lantbruksuniversitetet som haft en grupp på besök i projektet. De bedömde att Green Resources gjort ett bra jobb på plats. Vi planerade också in ett uppföljningsbesök, men tyvärr blev det försenat. Vi borde ha kontrollerat detta noggrannare och tidigare, säger Anna Hagvall.

Avvaktar åtgärdsplan

Hittills har Energimyndigheten köpt utsläppsrättigheter för 1,2 miljoner kronor i Kachung. Anna Hagvall säger att de inte tänker göra fler inköp förrän Green Resources tagit fram en åtgärdsplan som kan leda till ett tillägg till det rådande avtalet mellan företaget och Energimyndigheten.

– Vi bedömer ändå att det är bättre att vi är kvar i projektet och försöker påverka, så att det blir bättre, än att vi drar oss ur, säger Anna Hagvall.

Stöd från Världsbanken

Green Resources skogsplanteringsprojekt i Kachung får även stöd av Världsbanken. I mars 2010 beviljade Världsbankens fond för privatsektorfinansiering IFC, under ledning av den svenska finansmannen Lars Thunell ett lån på 18 miljoner US dollar till projektet. IFC har, som OmVärlden skrivit om tidigare, fått kraftig kritik för andra investeringar i projekt med tveksamma markägarförhållanden och risk för konflikt och övergrepp på civilbefolkningen.

Andra finansiärer av Green Resources Kachungprojekt är bland andra norska Norfund, finska Finnfund och holländska FMO, statligt ägda riskkapitalbolag för investeringar i utvecklingsländer. Svenska Sida stödjer, enligt sajten openaid.se, Green resources med 28,5 miljoner kronor i ett projekt, som också involverar FN:s barnfond Unicef, i Moçambique.

Text: Erik Halkjaer