Go to main navigation
EU:s organ för humanitära insatser, ECHO, tillhör en av de europeiska biståndsaktörer som är sämst på att redovisa sitt bistånd. Här delas nödhjälp från bland annat ECHO ut till utsatta människor i Irak.

 EU:s organ för humanitära insatser, ECHO, tillhör en av de europeiska biståndsaktörer som är sämst på att redovisa sitt bistånd. Här delas nödhjälp från bland annat ECHO ut till utsatta människor i Irak. 

Foto: Lindsay Mackenzie/Unicef

EU redovisar inte hur bistånd används

I en rapport från organisationen Publish what you fund framgår det att EU bara redovisar 47 procent av sitt bistånd öppet. "Det finns ju flera länder som inte vill ge bistånd och då står kanske inte öppenhet högst upp på agendan", konstaterar den svenska EU-parlamentarikern Bodil Valero (Mp).

På ett toppmöte i Ghanas huvudstad Accra, 2008, lovade några av världens största biståndsgivare att ansluta sig till den internationella redovisningsstandarden International Aid Transparency Initiative (IATI). Tre år senare lovade alla givare att leva upp till IATI:s standard vid 2015-års slut.

Som en del av IATI ingår det att regelbundet och öppet redovisa hur utvecklingspolitiken finansieras och till vad pengarna används. När det återstår sex månader till att målsättningen ska vara uppnådd konstaterar Publish what you fund att mycket återstår att göra.

Knappt hälften redovisas

I rapporten 2015 EU aid transparency review framgår det att bara 47 procent av de för rapporten granskade biståndsprojekten under 2013 inom EU redovisas öppet på IATI. USA är ännu sämre och redovisar bara 38 procent. Totalt redovisas 56 procent, vilket är sex procentenheter bättre än förra året, men långt ifrån målet på 80 procent.

– Det här är ett problem. Det finns ju flera länder som inte vill ge bistånd och då står kanske inte öppenhet högst upp på agendan. Vem som helst ska kunna se vart biståndspengarna går och till vad de används. Når de fram till de fattiga eller är de till för att stödja givarländernas företag? säger Bodil Valero, miljöpartistisk EU-parlamentariker och som tidigare var ordförande för biståndsorganisationen Forum Syd.

Rapporten har tittat på 16 biståndsaktörer, däribland sex av EU:s institutioner för utvecklingsfinansiering, men också på Sverige, Storbritannien, Holland, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Finland, Belgien och Italien. Bäst presterar Sverige och Storbritannien som redovisar mer än 80 procent av sina biståndsmedel.

Italien sämst

Danmark och Holland, tillsammans med EU-kommissionens biståndsorgan Devco, EU:s kontor för stöd till grannområden och utvidgning (NEAR) och EU:s kontor för Utlandspolicy (FPI) ligger nära målet. Värre är det för de andra länderna som granskats och även för Europeiska utvecklingsbanken EBRD, EU:s organ för humanitära insatser (ECHO) och Europeiska investeringsbanken (EIB).

Allra sämst är Italien som hittills inte redovisat något inom ramen för IATI. Rapporten konstaterar också att länder som inte granskats denna gång, som Österrike, Grekland, Luxemburg, Litauen och Polen har så dålig transparens kring bistånd att de i slutet av året riskerar att dra ner EU:s totala redovisning.

Bodil Valero konstaterar att den här typen av rapporter är bra för att lyfta frågan om transparens och redovisning i EU-parlamentets utvecklingsutskott.

– Har man lovat något ska man också leva upp till det.

Text: Erik Halkjaer