Go to main navigation
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, grundare av Facebook, på TechCrunch Disrupt 2012. 

Foto: JD Lasica

nyhet

Facebooks grundare har lärt sig av tidigare misstag

Med sin investering på 45 miljarder US dollar i en välgörenhetsfond sällar sig Facebooks grundare Mark Zuckerberg till en namnkunnig skara amerikanska filantroper. Investeringen får kritik, men andra menar att den också banar ny väg.

Beslutet att ge bort större delen av sitt nuvarande kapital meddelade Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan i ett öppet brev, publicerat på Facebook, tillägnat deras nyfödda dotter. I brevet skriver paret att de vill vara med och skapa en bättre framtid för alla barn som växer upp idag, bland annat genom att investera i hälsovård, skola och teknologisk utveckling.

Paret kommer under sin livstid investera pengarna i en egen fond, Chan Zuckerberg Initiative, som fungerar som ett aktiebolag. Fonden kommer att ge pengar till ideella organisationer, men även investera i opinionsbildning och privata investeringar, skriver amerikanska Buzzfeed.

Tillsammans med Gates och Buffett

År 2010 startade Bill och Melinda Gates, tillsammans med Warren Buffett, initiativet "The Giving Pledge" med syfte att få världens rikaste att skriva under på att ge bort större delen av sin förmögenhet till välgörenhet. Facebookgrundaren var en av de första att skriva under, men initiativet har även fått kritik för att bidra till att sociala investeringar överlämnas till en grupp miljardärer istället för statliga satsningar.

En av kritikerna är den tyska miljardären Peter Krämer som i en intervju till tyska Der Spiegel beskriver det amerikanska systemet av privata välgörare som oacceptabelt: "Det är inte staten som avgör vad som är bra för folket, utan snarare de rika och det är en utveckling som jag tycker är väldigt dålig. Vilken rätt har de här människorna att avgöra var dessa massiva summor av pengar ska gå?".

Gynnsamt med välgörenhet

En anledning till att många amerikanska miljardärer väljer att investera i egna välgörenhetsfonder beror till stor del på att det amerikanska skattesystemet gör det gynnsamt för givaren att donera. Det skriver amerikanska Washington Post och pekar på att privata investeringar i välfärd är fyra gånger vanligare i USA än i andra rika länder. Något som överför mycket makt från staten till förmögna privatpersoner, säger Peter Krämer i intervjun med Der Spiegel.

Samtidigt menar andra att Mark Zuckerberg och Priscilla Chans fond banar en ny väg för unga filantroper. Tanken med Chan Zuckerberg Initiative-fonden är att inte på egen hand försöka driva arbetet för förändring, utan investera i andra verksamheter som paret anser är ledande inom sina områden.

En femtedel till konsulter

Att hitta samarbetspartners istället för att genomföra egna projekt menar amerikanska Huffington Post är en nyckel för framgång och ett tecken på att Mark Zuckerberg har lärt sig av tidigare välgörenhetsprojekt. När Facebookgrundaren för fem år sedan, via Chan Zuckerberg Initiative, gav bort 100 miljoner US dollar för att förbättra kommunala skolor i New Jersey, i USA, gick en femtedel av donationen till konsultkostnader.

Initiativet "The Giving Pledge" består idag av 137 filantroper från 14 länder.

Text: Amanda Saveland