Go to main navigation

NYHET

Fallande matpriser kan gynna låginkomstländer

Matpriserna i världen fortsatte att sjunka under april och kommer att fortsätta vara låga under nästa säsong enligt en ny prognos från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Trots att den globala matproduktionen minskat något är importpriserna på väg att nå sin lägsta nivå på fem år, vilket lett till minskade priser på jordbruksprodukter, enligt halvårsrapporten Food Outlook från FAO som presenterades den 7 maj. En stark dollar har bidragit till utvecklingen.

Spannmålsproduktionen som ligger fem procent över genomsnittet för de senaste fem åren kan komma att minska med 1,5 procent - cirka 2 500 miljarder ton - jämfört med förra året. Men stora lager av spannmål väntas balansera upp denna minskning. Fiskeriproduktionen förväntas öka med fem procent under det kommande året.

Sjunkande livsmedelspriser bör gynna länder som importerar mycket mat och sannolikt låginkomstländer, medan det väntas påverka de som odlar råvaror negativt. De som producerar råvaror som palmolja och ris kommer att tjäna mindre. Lägre matpriser kan förbättra fattiga människors tillgång till mat, men det beror till stor del på hur de lokala mat- och distributionssystemen ser ut, enligt en talesperson från FAO.

FAO:s generaldirektör Jose Graziano da Silva har flera gånger betonat att starka jordbruksmarknader kan driva landsbygdsutvecklingen framåt och har också slagit fast att priserna fortfarande är höga i ett historiskt perspektiv.

Matpriserna minskar från att ha legat på historiskt höga nivåer, särskilt efter kraftiga höjningar 2007-2012.

Det är främst priserna på mejeriprodukter som sjunkit till följd av att mjölkkvoterna försvunnit som reglerar EU-ländernas mjölkproduktion. Globalt sett har mejeripriserna fallit 6,7 procent men även priserna på socker, spannmål och vegetabiliska oljor har sjunkit. Priset på kött har dock stigit under april, för första gången sedan i augusti.

Vissa valutor har dock försvagats mot dollarn vilket kan innebära att vissa länder inte kan dra nytta av de låga matpriserna. Men för att kunna bekämpa den globala hungern bör fokus inte vara ökad matproduktion utan minskat matsvinn på alla nivåer - från bonde till slutkonsument, enligt FAO:s talesperson.

Valentina Ieri (IPS)