Go to main navigation

Nyhet

Finlands nya regering skär ned biståndet med en tredjedel

Finlands nya biståndsminister Lenita Toivakka, från Samlingspartiet, ska i augusti i år lägga fram ett budgetförslag för biståndet som är kraftigt nedbandat mot tidigare år. Den enda sektor som kan räkna med mer biståndspengar är den privata, eller näringslivet.

Det är tidskriften Development Today som idag rapporterar om de rekordstora neddragningarna i det finska biståndet. Finland la förra året närmare en miljard euro på biståndet. Enligt tidskriften ska den nya finska koalitionsregeringen med Centerpartiet, Samlingspartiet och Sannfinnländerna skära ned biståndet med 369 miljoner euro.

Finland har redan ingånga avtal med Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och den Europeiska utvecklingsfonden som blir svåra att avbryta. Redan annonserade neddragningar är vinsterna från sålda utsläppsrättigheter, men mycket tyder på att alla Finlands partnerorganisationer inom utvecklingssamarbetena utomlands kan räkna med ett minst halverat stöd.  

Det finska biståndets andel av landets BNI var förra året 0,6 procent och det fanns inom biståndssektorn hopp om att nå det uttalade målet om 0,7 procent. Den förhoppningen grusas nu.

Text: Erik Halkjaer