Go to main navigation
Ban Ki-Moon

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon

Foto: World Economic Forum cc-by-sa-2.0

NYHET

FN mäktar inte med – fler allvarliga kriser i världen än någonsin

Världens politiska och humanitära krishärdar är nu så många att FN:s resurser är långt ifrån tillräckliga. Det finns för närvarande minst tio platser på jorden där behovet av hjälp är mycket stort. "FN kan inte hantera detta på egen hand", säger generalsekreteraren Ban Ki-Moon.

FN bedriver en hopplös kamp för att bidra med humanitär hjälp till befolkningar i kris. Men generalsekreterare Ban Ki-Moon påpekade nyligen att inte ens de mäktigaste bland världsorganisationens 192 medlemsstater på egen hand kan hantera de stora oroshärdar som finns i världen.

– Inget enskilt land, hur stort och mäktigt det än är - inklusive USA, kan göra detta, sade Ban Ki-Moon.

Världens största oroshärdar återfinns för närvarande i Syrien, Irak, Libyen, Jemen, Sydsudan, Somalia, Afghanistan, Ukraina, Kongo-Kinshasa och i Centralafrikanska republiken - samt i de eboladrabbade länderna i Västafrika. Dessutom tillkommer migrationskrisen i Medelhavet.

Ban Ki-Moon underströk att det under FN:s 70-åriga historia sällan har pågått lika många allvarliga kriser samtidigt i världen.

– FN kan inte hantera detta på egen hand. Vi behöver kollektiva och solidariska insatser, annars kommer vår värld att drabbas av ännu fler svårigheter, sade generalsekreteraren.

Samtidigt är det tydligt att de kollektiva insatser som Ban Ki-Moon efterlyser hittills till stora delar har uteblivit.

Förra året vädjade FN om resurser för att kunna hjälpa 81 miljoner människor i världen, däribland människor som tvingats på flykt undan konflikter och naturkatastrofer.

För närvarande pågår hjälpinsatser i samband med de fyra kriser som enligt FN enligt är de allra allvarligaste och största - i Centralafrikanska republiken, Irak, Sydsudan och i Syrien.

Shannon Scribner vid den amerikanska avdelningen av biståndsorganisationen Oxfam säger till IPS att närmare 20 miljoner människor i dessa oroshärdar är i behov av bistånd och skydd.

Vid sidan av detta har konflikten i Jemen lett till en situation där två tredjedelar av befolkningen är i behov av humanitär hjälp, medan de eboladrabbade länderna i Västafrika är i behov av åtta miljarder dollar för att hantera sjukdomens härjningar. Shannon Scribner påpekar samtidigt att det krävs insatser för att hantera krisen i Medelhavet, där mängder av migranter och flyktingar drunknar på flykt undan fruktansvärda förhållanden i sina hemländer.

FN uppger att man är i behov av runt 16 miljarder dollar för att kunna nå ut med humanitär hjälp till 55 miljoner flyktingar i olika delar av världen. På måndagen underströk dock FN:s talesperson Stephane Dujarric att i stort sett alla akuta FN-insatser är underfinansierade.

– Vi är i behov av ökat stöd och större finansiell hjälp. Men framför allt är vi i behov av politiska lösningar, sade Stephane Dujarric.

Shannon Scribner påpekar att det finns en rad grundläggande orsaker till de konflikter som rasar i världen - däribland fattigdom, dåligt ledarskap, geopolitiska intressen och etniska spänningar.

Hon menar att det humanitära biståndssystemet inte är utrustat för att hantera dagens kriser. Oxfam menar därför att systemet bör förändras, bland annat genom att större kraft läggs på tidiga humanitära insatser, men också genom ett större fokus på politiska lösningar - samt genom förnyade insatser för att bekämpa fattigdomen och ojämlikheten i världen.

Enligt Shannon Scribner kommer den rikaste hundradelen av världens befolkning att ha större resurser än alla andra tillsammans under nästa år, om utvecklingen fortsätter på samma sätt.

Text: Thalif Deen (IPS)