Go to main navigation
15 september 2014 tog FN:s insats MINUSCA över det fredsbevarande uppdraget i Centralafrikanska republiken. Soldater från både den tidigare, afrikanskt ledda styrkan MISCA och FN ankalgas för sexuella övergrepp.

15 september 2014 tog FN:s insats MINUSCA över det fredsbevarande uppdraget i Centralafrikanska republiken. Soldater från både den tidigare, afrikanskt ledda styrkan MISCA och FN anklagas för sexuella övergrepp. 

Foto: UN Photo/Catianne Tijerina

NYHET

Fler anklagelser om sexuella övergrepp av FN-soldater

Bara i år har FN-soldater i Centralafrikanska republiken anklagats för att ha begått 13 sexuella övergrepp på civilbefolkningen. Ingen har ställts inför rätta och kring utredningen av de övergrepp som begicks förra året råder det tystnad. OmVärlden har träffat en av dem som utrett FN:s fredsbevarande insatser.

– Vi är i rapporten väldigt tydliga när det gäller den sortens agerande. Det ska inte tolereras. Vi kräver därför en mycket striktare tidsplan för att den här typen av fall ska klaras upp och civila som begår övergrepp ska ställas inför rätta i det land där de begått övergreppen, säger Ameerah Haq, tidigare undergeneralsekreterare, som utrett FN:s fredsbevarande insatser

I somras lämnade Ameerah Haq, tillsammans med Östtimors tidigare president, José Ramos-Horta, in en utredning kring framtiden för FN:s fredsbevarande trupper till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Utredningen handlar mycket om hur FN ska hantera allt fler konflikter med otydlighet kring vilka de stridande parterna är eller insatser där stater begår övergrepp mot sin egen befolkning. Även de många anklagelser mot FN-trupper om sexuella övergrepp tas också upp.

– Vi har också sagt att i det fall en fredsbevarande insats har mandat från FN:s säkerhetsråd, men trupperna inte är FN-trupper, som i fallet med de sexuella övergreppen i Centralafrikanska republiken, måste FN omedelbart rapportera aktiviteterna till det land vars trupper är inblandade, säger Ameerah Haq.

Övergrepp på barn

Det var i slutet av april i år som det uppdagades att uniformerade medlemmar av den fredsbevarande insatsen i Centralafrikanska republiken anklagades för att ha begått flera övergrepp på barn. Soldaterna stod vid tidpunkten för de påstådda övergreppen ej under FN-flagg, men deltog i en insats som stöddes av FN:s säkerhetsråd.

Trots att anklagelserna nådde såväl FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna, som säkerhetsrådet, och FN:s barnfond Unicef redan i juli förra året agerade inte FN. Anklagelserna skickades inte vidare till regeringarna i de länder varifrån soldaterna kom ifrån – Frankrike, Ekvatorialguinea och Tchad. Istället tog den svensk FN-diplomaten Anders Kompass saken i egna händer och skickade rapporten till en fransk åklagare, för vilket han suspenderades från sin arbetsplats nio månader senare.

Först i juni i år tillsatte Ban Ki-moon en särskild utredning för att undersöka de förra årets påstådda övergrepp i Centralafrikanska republiken. Under året som gått och sedan utredningen tillsattes har ytterligare anklagelser mot de fredsbevarande trupperna kommit in. Skillnaden mot förra året är att nu står de anklagade soldaterna och poliserna under FN-flagg. Totalt rör det sig om 13 rapporterade fall hittills.

Knappt några påföljder

Fyra soldater och två poliser har skickats hem, men i övrigt har i de inte fått några andra påföljder. Poliserna klassas som civil personal, men har alltså skickats hem, istället för att ställas inför rätta i Centralafrikanska republiken.

I förra veckan fick Babacar Gaye, högste chef för FN:s insats i Centralafrikanska republiken lämna sitt jobb sedan Ban Ki-moon krävt det, men mycket tyder på att det inte räcker. En stor skugga faller över de länder vars soldater begår övergreppen, men i slutändan är det FN som avgör om dessa soldater ska ingå i en fredsbevarande insats eller inte.

Om barnen som utsatts för övergrepp vet vi inget. Så här svarade Unicef:s medieavdelning på en fråga från OmVärlden i somras:

"Från den dag då intervjuerna med barnen gjordes, fram till idag, har Unicef jobbat genom lokala partners för att ge de drabbade barnen tillgång till vård, krisstöd och hjälp från socialarbetare, och försökt hålla deras identiteter hemliga."

Text: Erik Halkjaer