Go to main navigation
internflyktingar-irak.jpg

Flyktingläger i Kurdistan, i norra Irak. 

Foto: Brian Sokol/UNHCR (CC BY 3.0)

NYHET

FN:s katastrofinsats i Irak brister på flera punkter

Otydlig ansvarsfördelning, bristfällig kommunikation, hög personalomsättning och konkurrens om resurser. En fältstudie som OmVärlden tagit del av tecknar en kaotisk bild av FN:s katastrofinsats för internflyktingar i Irak. "Givarna har inte prioriterat Irak", säger Craig Anderson, samordnare på organisationen NCCI i norra Irak.

Sedan ett år tillbaka anser FN att det är högsta krisnivå på situationen i Irak. Trots detta är kommunikationen mellan de olika FN-organen på plats undermålig och FN:s organ för samordning av humanitära insatser (OCHA) tas inte på särskilt stort allvar. Det menar Sandra Buijsse, som i vintras genomförde en fältstudie om stödet till internflyktingarna i den irakiska regionen Kurdistan.

Enligt studien är det FN:s flyktingorgan UNHCR som alla vänt sig till, istället för OCHA. Flyktingorganet har inte heller gjort mycket för att avsäga sig det outtalade ledarskapet. Samordningen bland de tio olika FN-organ som är på plats brister på flera punkter. Exempelvis har UNHCR slagit upp tält utan att samordna med Unicef, som ansvarar för vatten och sanitet i lägren.

– Situationen är komplex, men jag trodde ändå inte att olika FN-organ konkurrerade om pengar och personal, och inte heller att de skulle undanhålla information från varandra, säger Sandra Buijsse.

Avgörande för att internflyktingarnas behov ska kunna tillgodoses är att FN håller kontakt med andra aktörer på plats, vilket också brustit. Endast tre av FN-organen sammankallade under studieperioden regelbundet till möten med representanter för Kurdistans Regionala Regering (KRG) och olika frivilligorganisationer.

Hög personalomsättning ett problem

– FN:s samarbete med regeringen fungerar bra inom hälsoområdet. Vi har också fått igenom att varje område ska ledas gemensamt av en representant från FN och en från frivilligorganisationerna. Å andra sidan har många organisationer inte råd att låta personalen avsätta tid till samordningsarbete och de kurdiska frivilligorganisationerna är fortfarande uteslutna, säger Craig Anderson, samordnare på den schweiziskbaserade oberoende organisationen NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI).

Craig Andersson lyfter fram de små förbättringar som, enligt honom, sker hela tiden, men medger att OCHA:s samordningsstrategi varit under alla kritik. Personalomsättningen inom FN-organen är också ett problem.

– Situationen är inte ovanlig. Samordning är en pågående utmaning för alla involverade i en humanitär katastrof, för såväl FN som för regeringen och de frivilliga aktörerna.

Enligt fältstudien finns det inom KRG kritik mot hur FN hanterar sin budget. Craig Anderson påminner om den stora summa pengar som Saudiarabien donerade till FN för humanitära ändamål i Irak förra hösten. FN i norra Irak har anklagats för ineffektivitet och bristande transparens.

– En hel del av den FN-personal jag träffade pratade mer om sina egna och organisationens behov, till exempel av säkra hotell, än om internflyktingarnas behov. Det är också förvånande att FN inte minskar ned på sin personal när de inte har resurser att betala dyra hotell och löner, säger Sandra Buijsse.

Även KRG får i fältstudien kritik. Främst handlar det om brist på samordning och planering. Trots detta hävdar många inom FN-organen och bland frivilligorganisationerna att de lokala myndigheterna i Dohuk och Erbil hanterat krisen betydligt effektivare än FN, fast än de haft mindre resurser. Ytterst ansvariga för landets internflyktingar är Iraks regering i Bagdad, men enligt Craig Anderson samarbetar regeringen inte med KRG. Till exempel har KRG inte fått sin del av statsbudgeten på flera månader.

Förbättringar på gång

Craig Anderson sätter ändå hopp till att förbättringar är på gång. Visserligen ett halvår försent har FN nyligen inlett en uppföljning av sin egen insats. Och i början av juni mötte FN:s humanitära koordinator för Irak, Lisa Grande, fler av de stora givarländerna till Irak, i Europaparlamentet. Hon kallar krisen i Irak för en av världens mest komplexa och snabbast växande.

– Lise Grande är känd för att vara tydlig. Hennes budget kommer att vara konkret. Givarna har inte prioriterat Irak, som ses som ett medelinkomstland, och nya katastrofer blossar ständigt upp, nu senast i Nepal. Men Irak har stora problem, säger Craig Anderson.

Craig Anderson hoppas även på KRG:s nya samordningskansli, som invigdes i mitten av maj. Ett kansli som bland annat svenska Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) varit med om att sätta upp.

I den kurdiska regionen i Irak finns hälften av landets mer än två miljoner internflyktingar. Fältstudien bygger på ett 50-tal intervjuer med representanter för olika FN-organ, civilsamhällesorganisationer och KRG. Studien är Sandra Buijsses magisteruppsats i statsvetenskap, vid Lunds universitet, och har delvis finansierats av Sida.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson