Go to main navigation
FN:s högkvarter i New York.

NYHETER

FN:s nya utvecklingsmål ställer enorma krav på samordning

I helgen antar världens ledare de 17 nya hållbara utvecklingsmål, som ska ersätta millenniemålen. På plats i FN-skrapan i New York finns Sveriges chefsförhandlare, ambassadör Kajsa B Olofsgård och Hanna Hansson, på Concord Sverige. De förklarar vad som händer sen.

När mötet i New York är slut på söndag, vad har vi lyckats med då?

– Efter en lång process, där miljontals människor över hela världen fått vara med i flera år, har världens stats- och regeringschefer ställt sig bakom en otroligt ambitiös plan, som inkluderar åtaganden för fred, som man sällan lyckas med i andra forum, fattigdomsbekämpning och klimatförändringarna. Vi har nu förstått att vi måste jobba integrerat med de här frågorna, säger Hanna Hansson.

– Vi har då formulerat en inkluderande agenda för vår tids samlade utmaningar, som vi behöver ta oss an och svara på. De är komplexa och hänger samman. Viktigt är hur man tar sig an fattigdomsproblematiken och utmaningarna på miljö- och klimatområdet, alltså hela hållbarhetsagendan i ett grepp. Det är ett gemensamt åtagande, som gäller alla länder, säger Kajsa B Olofsgård.

Både Hanna Hansson och Kajsa B Olofsgård lyfter även de beslut som fattades av världens länder på den stora konferensen i Addis Abeba, i somras, för hur den globala utvecklingen ska finansieras. Även om de flesta är överens om att resultatet vid den konferensen lämnade en del i övrigt att önska togs det ändå fram ett par riktlinjer för hur genomförandet av agendan kan finansieras.

Vilka är de stora utmaningarna?

– Finansieringen. Man har kommit en bit på vägen när det handlar om att ändra sättet på vilket man finansierar den här typen av utvecklingen. Man har kommit bort från biståndet och förstått att man måste titta på inhemska och internationella flöden, och olika aktörers roller, men det finns inga konkreta åtagande kring belopp. Och det vet vi ju att länderna inte lägger mer än vad de lovat. Därför måste vi fortsätta pressa på om detta, säger Hanna Hansson.

Liksom att finansieringsfrågan både är en framgång och en utmaning, menar Hanna Hansson och Kajsa B Olofsgård att även de gemensamma åtagandena har en fram- och  baksida.

– Det är en sak att komma överens om en agenda och en annan att genomföra den, att alla också känner ägarskap. Det är en utmaning att hålla ihop de olika politikområdena så att man inte arbetar i silos. Och att man inte bara arbetar med det nu, utan håller ångan uppe på långsikt, säger Kajsa B Olofsgård.

Hanna Hansson lyfter som exempel att ett land eller en enskild aktör inte bara kan gå in och välja ett av de 17 målen, som man brinner för och bara jobba med det. Utan allt arbete ska samordnas, på nationell nivå, liksom på internationell nivå.

– Det ställer jättestora krav på samordningen.

Vad händer efter att konferensen i New York är slut?

– Man kommer fortsätta diskutera det här i generalförsamlingen. Sen kommer man att träffas på ett högnivåmöte i juli nästa år. Då ska man prata om hur det här ska genomföras och vilka system man behöver sätta upp, säger Hanna Hansson.

I mars nästa år ska en av FN tillsatt expertgrupp presentera indikatorer för att mäta att målen uppnås. Gruppen består av representanter för flera olika länders statistiska centralbyråer, bland annat från svenska SCB. Enligt Kajsa B Olofsgård ska den gruppen ha ett förslag att diskutera redan i december.

Om det om sju år inte har hänt så mycket, vem är det som håller i piskan eller moroten?

– FN kallar till ett högnivå möte en gång om året där genomförandet av agendan ska följas upp, säger Kajsa B Olofsgård.

Men både Hanna Hansson och Kajsa B Olofsgård understryker att vi alla äger agendan och målen. Det är alltså upp till oss alla, att se till att vi upnått dem till år 2030. I Sverige skjuter regeringen under nästa år till 36 miljoner kronor till biståndet för att informera om målen runt omkring i landet, men några sådana åtaganden i de flesta andra av världens länder är knappast att förvänta.

Text: Erik Halkjaer