Go to main navigation
INFOGRAFIK

Så här fördelades Sveriges bistånd till sju av de åtta politiska riksdagspartierna 2012-2014. Sverigedemokraterna har inte ansökt om partianknutet bistånd. (Infografik: Omvärlden)

INFOGRAFIK

INFOGRAFIK

INFOGRAFIK

NYHETER

Fortsatt kritik av det partianknutna biståndet

Den senaste utvärderingen av det partianknutna biståndet upprepar flera rekommendationer från tidigare utvärderingar. Det handlar bland annat om kontroll och kvalitetssäkring. Eva Lövgren, chef för Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter, menar ändå att man tagit till sig av kritiken från tidigare rapporter och arbetat med att stärka partibiståndet.

Som OmVärlden skrivit om tidigare är det partianknutna biståndet kontroversiellt med flera exempel på hur biståndsmedel förskingrats. Den senaste utvärderingen visar också att kontrollen behöver bli bättre och i rapporten listas flera rekommendationer till Utrikesdepartementet, Sida och de partianknutna organisationerna. 

Bland annat rekommenderas regeringen att ändra formen på det partianknutna biståndet så att det är kvaliteten på och nyttan av projektet som avgör hur stort stödet blir. Idag fördelas pengarna utifrån det antal platser partierna har i riksdagen.

Sida rekommenderas att stärka kvalitetssäkringen av projekten och arbeta mer med organisationerna när det gäller resultatbaserad styrning. Partierna får rådet att begränsa antalet samarbetspartners och arbeta i färre länder.

Flera av rekommendationerna har redan tagits upp i tidigare utvärderingar och frågan är varför Sida inte reagerat på kritiken.

- Vi har tagit till oss av kritiken i de tidigare utvärderingarna och arbetat steg för steg med att stärka systemen, hävdar Eva Lövgren på Sida.

Som exempel nämner Eva Lövgren att alla de partianknutna organisationerna 2013 genomgick en granskning av systemen för intern styrning och kontroll. Organisationerna har också tagit fram åtgärdsplaner. Hon menar att utvärderingen kan användas som underlag när regeringen nu tar fram en ny strategi för partibiståndet som ska gälla från januari 2016.

I år hade Sverigedemokraterna kunnat få partianknutet stöd, men lämnade inte in någon ansökan. Partiet hade haft möjlighet att fördela cirka åtta miljoner kronor till systerpartier i andra länder och andra projekt, något som flera riksdagspartier vänt sig emot.

Enligt Julia Kronlid, partiets biståndspolitiska talesperson, är Sverigedemokraterna egentligen kritiska till partibistånd. Hon menar att de hellre satsar på konkreta projekt som hjälp till flyktingar på plats eller vatten- och sanitetsprojekt. Trots detta utreder partiet hur det ska kunna bilda en stiftelse för att hantera biståndspengar.

– Om inte vi tar emot pengarna går de ju till något annat parti, säger Julia Kronlid. Vi ska nu se över vad vi kan satsa på som ligger i linje med vår syn på bistånd.

Text: Agneta Larsson

 

Läs mer:

Anki Wood: Hur kommer SD:s biståndsarbete se ut?