Go to main navigation
oljeriggsydafrika.jpg

Utvinningsindustrin, så som gruv- och oljebolag samt banksektorn ska numera rapportera om sina verksamheter land-för-land så att det tydligare ska framgå var företagen tjänar sina pengar.

Nyheter

Global skatteflykt förövar 3,6 miljoner människor på sjukvård

De senaste månadernas avslöjanden om hur internationella storbolag smiter från skatt i mångmiljardbelopp visar åter på behovet av att bekämpa skatteflykt inom EU, en skatteflykt som slår hårt mot världens fattiga. Enligt vissa beräkningar berövas de på så mycket som 8 000 miljarder kronor varje år.

Exakt hur mycket pengar som världens utvecklingsländer förlorar på grund av skatteflykt är svårt att säga då det handlar om hemliga och inte sällan olagliga kapitalflöden, såsom penningtvätt, mutor och korruption. Men att det sammanlagt handlar om långt mer än världens samlade bistånd, och nästan ligger i nivå med världens totala utländska direktinvesteringar råder det ingen tvekan om. Enligt organisationen ONE rör det sig om motsvarande 8 000 miljarder kronor.
– Om de pengarna beskattades och skatteintäkterna användes inom sjukvården skulle man kunna rädda 3,6 miljoner människor varje år, säger David McNair, som leder ONE:s arbete med öppenhet  

I viss mån är skatteflykt lagligt då det handlar om större företag och bolag som utnyttjar kryphål och förhandlar sig till fördelaktiga villkor. Men framför allt handlar det ändå om utflöden av kapital som intjänats, överförts eller hanterats på olagligt sätt.

 Enligt organisationen Global Financial Integrity planeras mer än 5 000 miljarder kronor om året bort olagligt. Mellan 2003-2012 ökade denna olagliga skatteflykt med mer än nio procent varje år. Ändå detta hävdar David McNair att stödet för att bekämpa skattesmitning aldrig har varit större.

Framsteg gynnar inte fattiga

Organisationen för  ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har de senaste åren jobbat med en handlingsplan som syftar till att hindra överföringar av vinster inom multinationella koncerner och få dem att betala skatt där de faktiskt verkar. EU har också tagit steg för att öka bolagsinformation som ligger till grund för beskattning.

Utvinningsindustrin, så som gruv- och oljebolag samt banksektorn ska numera rapportera om sina verksamheter land-för-land så att det tydligare ska framgå var företagen tjänar sina pengar.
– Aggressiv skatteplanering och skattefusk står högre upp på dagordningen idag än förut. Det är väldigt viktigt, säger den svenska EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson, från Socialdemokraterna, som varit ansvarig förhandlare i parlamentets ekonomiutskott för ett förslag om aktieägares rättigheter vilket är kopplat till skattesmitning.  

Tove Maria Ryding, skatteexpert på paraplyorganisationen Eurodad, menar  att  framstegen inom EU och OECD inte gynnar fattiga länder. Hon anser att OECD-länderna spelar ett dubbelspel eftersom de sett till att säkra sina egna skatteintäkter genom ökad information, men inte ger motsvarande uppgifter om skattesmitare till utvecklingsländerna.
– USA vill till exempel väldigt gärna känna till rika amerikaner som inte betalar skatt men sen vet alla också att delstaten Delaware är ett skatteparadis där man kan gömma sina pengar, säger Tove Maria Ryding.

Tove Maria Ryding pekar även på en färsk rapport från Afrikanska Unionen och FN som visar att det kapital som olagligt flödar ut ur delar av Afrika främst hamnar i västländer som USA, Tyskland och Frankrike.

Enorma vinster ska ifrågasättas

Eurodad och flera andra organisationer hävdar att OECD inte är rätt forum för att leda arbetet mot skatteflykt. Utvecklingsländerna har nämligen inte någon röst i OECD. Istället borde förhandlingar ske inom FN.
– Det sitter mer än 130 utvecklingsländer och säger att de vill ha en FN-förhandling om det här. Det är inte rättvist att de inte får sitta med vid bordet, säger Tove Maria Ryding.

Organisationerna vill också att man inom EU visar vägen och inför land-för-land-rapportering för alla större bolag, inte bara inom utvinningsindustrin och finanssektorn.
– Alla börsbolag skulle få ge finansiell nyckelinformation som ger en bild av var den verkliga ekonomiska aktiviteten finns. Om du har begränsad ekonomisk aktivitet men enorma vinster i en viss jurisdiktion då ska man ifrågasätta det, säger David McNair på ONE.

Europaparlamentet, som har varit drivande i liknande frågor tidigare, arbetar nu med ett lagförslag där man vill införa rapporteringsplikt land-för-land för alla större bolag. Men man måste också övertyga EU:s medlemsländers regeringar där flera uppges vara skeptiska.

Sveriges biståndsminister, Isabella Lövin, betonar att frågan ännu inte börjat diskuteras på ministernivå inom EU, men hon tycker personligen att initiativ som rapportering land-för-land inom utvinningsindustrin är väldigt effektivt.
– Rent principiellt är jag mycket positiv till ökad transparens. Vi kan inte ge bistånd med ena handen och sen suga ut de här länderna med den andra och blunda för de enorma vinster som försvinner genom företag, säger Isabella Lövin.

Text: Andreas Liljeheden, frilans