Go to main navigation
ebola.jpg

En medlem av ett av Röda Korsets begravningsteam i Liberia väntar på desinficering efter att ha burit ut en död ur ett hus i Monrovia.

Foto: Victor Lacken/IFRC/Röda Korset

Nyheter

Fortfarande hårt drabbade av ebola

Ebola fortsätter att lamslå ekonomin i de tre värst drabbade länderna - Guinea, Liberia och Sierra Leone - även om det skett en minskning i antalet rapporterade fall de senaste veckorna.

Enligt en analys gjord av Världsbanksgruppen kommer Guinea, Liberia och Sierra Leone att förlora minst motsvarande 13 miljarder kronor i ekonomisk tillväxt under året till följd av det massiva sjukdomsutbrottet. Uppgifterna presenterades i samband med att det världsekonomiska forumet i Davos i Schweiz inleddes den 21 januari. 

Tack vare internationella och lokala insatser de senaste månaderna bedöms risken för spridning av ebola till fler länder som mycket lägre än tidigare. 

Världsbanksgruppen beräknade i oktober förra året att de ekonomiska förlusterna i Västafrika riskerade att uppgå till motsvarande 200 miljarder kronor under 2015 till följd av epidemin, men nu presenteras i stället siffror på som mest omkring 50 miljarder kronor i ekonomiska förluster för länder i Afrika söder om Sahara under året. 

Nationella och internationella insatser i de tre västafrikanska länderna har bland annat lett till förbättringar som säkrare begravningar och bättre smittspårning, samt bidragit till fler informationskampanjer och gett tillgång till mer vårdpersonal och fler behandlingsanläggningar. Detta har minskat risken för spridning av sjukdomen till andra länder. Genom effektiva isoleringsåtgärder har grannländerna Mali, Nigeria, Senegal förklarats ebolafria. 

Världsbanksgruppens rapport visar att även om utbrottet av ebola är under kontroll och nya utbrott förhindras så kommer epidemin att fortsätta orsaka ekonomiska förluster i länder söder om Sahara under 2015. Konsumenternas och investerarnas förtroende har urholkats till följd av sjukdomsutbrottet och störningar i resesektorn och den gränsöverskridande handeln kan innebära förluster på motsvarande 4 miljarder kronor för regionen, undantaget Guinea, Liberia och Sierra Leone. 

– En kraftigt minskad smittspridning i Guinea, Liberia och Sierra Leone samt att andra västafrikanska länders regeringar genomfört snabba insatser har förhindrat nya utbrott, vilket är mycket uppmuntrande. Men vi har inte råd att vara tillfreds och luta oss tillbaka, sade Världsbankschefen Jim Yong Kim när han träffade världens ledare för att diskutera ebolakrisen under mötet i Davos. 

Han poängterade att så länge nya fall upptäcks är risken för fortsatta stora ekonomiska förluster för de tre länderna och andra länder i området "oacceptabelt hög". 

Världsbankschefen menar att en viktig lärdom från ebolautbrottet är att världen måste reagera snabbt vid epidemier. 

– Vår rapport visar varför alla världens länder borde göra investeringar för förbättrad pandemiberedskap till högsta prioritet för 2015. Den visar att det behövs ett globalt katastrofstöd som skulle göra det möjligt för världen att reagera mycket snabbare och effektivare vid framtida dödliga utbrott, sade Jim Yong Kim.