Go to main navigation
almedalenomv.jpg

Foto: Djurens Rätt/CC BY-NC 2.0

NYHETER

Här möter du OmVärlden i Almedalen

Är biståndsdebatten på Twitter bara en ankdamm? Hur ser bilden av Afrika ut? Och vad har egentligen Sida gjort på 50 år? Nästa vecka får du flera tillfällen att möta oss i Almedalen. Här är våra evenemang inför veckan.

Almedalen är en plats för möten och samtal. Så måndag till torsdag kan du träffa oss i redaktionen för att diskutera OmVärlden och de frågor vi bevakar. Vi finns på Sverige i Världen-torget mellan tio och elva – kom förbi! Vi arrangerar och deltar också i flera seminarier. 

Egna seminarier:

Söndag 28 juni

16:00-17:00

Ankdammigt eller nyttigt – biståndet på twitter

Vilka är det som twittrar om biståndet och utvecklingspolitiken? Vad vill de, vad uträttar de och med vilka andra interagerar de? Tidningen OmVärlden har tillsammans med Intellecta Corporate kartlagt de svenska biståndstwittrarna, vilka de är och hur de når ut med sina tweets. Genom Intellecta Corporates Twittercensus granskas biståndsdebatten på twitter. Är det bara rundgång eller åstadkommer biståndstwittrarna någon faktisk nytta? OmVärldens spridningsredaktör Fredrik Wass, en av förra årets mest inflytelserika påverkare på digitala medier, samtalar tillsammans med gäster om den svenska biståndsdebatten på twitter. OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer inleder.

 • Arrangör: OmVärlden

 • Medverkande: Fredrik Wass, spridningsredaktör, OmVärlden; Sofia Arkelsten, biståndspolitisk talesperson, Moderaterna; Staffan Landin, biståndsdebattör; Robin Alvarsson, ansvarig för sociala medier på Svenska Kyrkan.

 • Moderator: Erik Halkjaer, chefredaktör, OmVärlden

 

18:00-19:00

OmVärlden och FUF sammanfattar dagens biståndsdebatt. Dessutom Live-podd med Utvecklingssamtalet: Från smygpropaganda till livsstilsmagasin, och sen? 45 år med Sidas tidning, varav 20 med OmVärlden. Vad var syftet med tidningen förr och vad är det idag?

För 45 år sedan kom det första numret av Sidas tidning Sida/Rapport ut. 25 år senare bytte tidningen namn till OmVärlden. Tidningen har fått utså mycket kritik genom åren. Ett PR-magasin för biståndsbranschen och nyheter för ett fåtal redan invigda. Men den har också granskat och varit ledande i debatten. Vad var syftet från början och vad är syftet idag? Vilka andra aktörer finns det idag?

OmVärldens fd chefredaktör Mats Sundgren leder ett samtal med inbjudna gäster.

Podden inleds med en sammanfattning av dagens biståndsdebatt i Almedalen tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).

 • Arrangörer: OmVärlden, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

 • Medverkande: Jöran Hök, fd chefredaktör, OmVärlden och lektor i journalistik, Södertörns högskola; Joachim Beijmo, kommunikationschef, Sida; Eivor Holm-Halkjaer, fd redaktör för Sida-Rapport, tid chef för Latinamerikaavd på Sida och ambassadör; Erik Halkjaer, nuvarande chefredaktör OmVärlden.

 • Samtalsledare: Mats Sundgren, fd chefredaktör, OmVärlden

 

Tisdag 30 juni

18:00-19:00

OmVärlden och FUF sammanfattar dagens biståndsdebatt. Dessutom live-podd med Utvecklingssamtalet och We Effect: Rapportsläpp av #Allaharettnamn: Namnlösa barn och vuxna välgörare – hur ser bilden av Afrika ut?

Varför får barn i Afrika inte sitt namn i svenska tidningar? Tycks det mycket på ledarplats och debattsidor men granskas och följs upp för lite på nyhetsplats? Tycker vi ens att det är viktigt om medierna ger en balanserad bild av situationen i utvecklingsländer? För tredje året i rad har We Effect och Retriever analyserat mediebilden av svenska bistånds- och hjälpinsatser i Afrika.

Rapporten släpps i samband med att OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer med gäster diskuterar rapporten och ämnet i podden Utvecklingssamtalet.

 • Arrangör: We Effect, OmVärlden, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

 • Medverkande: Ola Sigvardssson, Allmänhetens Pressombudsman; Ola Richardsson, kommunikationschef, We Effect; Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan

 • Moderator: Erik Halkjaer,  chefredaktör, OmVärlden


Torsdag 2 juli

18:00-19:00

OmVärlden och FUF sammanfattar dagens biståndsdebatt. Desstuom Live-podd med Utvecklingssamtalet: 50 år med Sida, men vad har man egentligen uträttat?

I all tysthet firar Sveriges biståndsmyndighet Sida i år 50 år. Tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson har erkänt att hon helst ville lägga ner myndigheten. Nuvarande biståndsminister Isabella Lövin menar att biståndet bara är en rännil av det globala finansiella flödet för utveckling idag. Så behövs verkligen Sida idag?

OmVärldens fd chefredaktör Mats Sundgren leder ett samtal med inbjudna gäster.

Podden inleds med en sammanfattning av dagens biståndsdebatt i Almedalen tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).

 • Arrangörer: OmVärlden, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

 • Medverkande: Charlotte Petri-Gornitzka, generaldirektör, Sida; Lennart Wolgemuth, biståndsforskare och bl a tidigare chef för SADEV; Eva Werner-Dahlin, avdelningschef för Asien, Nordafrika och det humanitära biståndet på Sida; Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.

 • Samtalsledare: Mats Sundgren, fd chefredaktör, OmVärlden

 

Andras seminarier som vi modererar:

Tisdag 30 juni

08:00-09:00

Hållbar miljö – en förutsättning för effektiv fattigdomsbekämpning

Frukostseminarium.

De globala miljöproblemen är idag en gigantisk utmaning. Fattiga människor drabbas hårdast av den negativa miljöpåverkan i länder med snabb ekonomisk utveckling. Detta seminarium lyfter frågan om att miljön är en avgörande faktor för att effektivt och långsiktigt bekämpa världsfattigdomen. I seminariet diskuteras också konkreta åtgärder för att integrerat arbeta med miljö och fattigdomsbekämpning, samt civilsamhällets roll för att på lokal nivå möjliggöra att människors grundläggande rättigheter tillgodoses.

 • Arrangörer: Forum Syd, Hand in Hand

 • Medverkande: Indiens ambassadör Banashri Bose Harrison inleder. Därefter paneldebatt med Maria Johansson, tematisk rådgivare miljö, Forum Syd; Charlotte Bohman, generalsekreterare, Hand in hand; Kerstin Lundgren, biståndspolitisk talesperson, centerpartiet

 • Moderator: Erik Halkjaer, chefredaktör, OmVärlden


Torsdag 2 juli

11:00-12:00

Sviktande stater – vägen från kaos till stabilitet

Sviktande stater har en gemensam historia av långvariga konflikter, mycket svag statsmakt och rättsväsende. Genom åren har det internationella samfundet i olika grad och på olika sätt genomfört både militära och civila insatser. Insatserna har inte, i tillräcklig utsträckning, lett till att länderna tagit sig ur instabilitet och konflikter. Vid 2015 års slut ska millenniemålen utvärderas. Redan nu är det klart att flera sviktande stater inte kommer att uppfylla ett enda av målen. Vilket stöd är egentligen det bästa för en hållbar utveckling och hur skapas säkerhet för civilbefolkningen? Vilken är vägen från kaos till stabilitet?

 • Arrangör: Svenska Afghanistankommittén

 • Medverkande: Isabella Lövin, biståndsminister och ordförande i den Internationella Dialogen för Fredsbyggande och Statsbyggande (IDPS), Miljöpartiet; Peter Wallensteen, seniorprofessor Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet; Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén

 • Moderator: Erik Halkjaer, chefredaktör, OmVärlden