Go to main navigation
Afghanistaninsatsen

Foto: Brindefalk cc-by-2.0/Sandra Calligaro/Sida

NYHET

Hon utreder Afghanistaninsatsen

Det blir en tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och försvarspolitiker som ska utreda Sveriges militära och civila insats i Afghanistan. Och hon gör det ensam. "Det blir en svår och komplex uppgift", säger hon till OmVärlden.

Tone Tingsgård är pensionerad universitetslärare. Hon har ett förflutet inom politiken, som socialdemokratisk riksdagsledamot och ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Bland de politiska uppdragen märks posten som vice ordförande i försvarsutskottet och även ledamot i Exportkontrollrådet.

– Det blir en svår och komplex uppgift och det är mycket man vill veta. Det är många parter som är inblandade och det har inte gjorts någon helhetsutvärdering tidigare. Det har gjorts bitvisa utredningar på olika håll, men ingen har gjort det hele, säger Tone Tingsgård när OmVärlden når henne på telefon.

Till skillnad från i Norge där regeringen tillsatte en kommission på tio personer ska Tone Tingsgård leda utredningen ensam. I den norska kommissionen sitter tidigare ministrar såväl som forskare, som tidigare anställda i Norska Afghanistankommittén.

Får hjälp av sekretariat

Från Utrikesdepartementet meddelar utrikesminister Margot Wallströms tillförordnade pressekreterare Victor Harju att "man ser möjligheter att utredaren kan knyta resurser med olika kompetenser från olika områden" till sig. Tone Tingsgård konstaterar att hon ska få hjälp av ett sekretariat, men hon vet inte hur stort det blir.

– Det är möjligt att det är alldeles för optimistiskt och att uppgiften blir oss övermäktig, men vi får göra ett försök. Att man valt att göra på ett annat sätt i Norge kan bero på många olika faktorer.

Utredningen ska vara klar till den 30 november 2016. Till dess ska Tone Tingsgård ha gått igenom den svenska militära insatsen som inkluderat 9 000 män och kvinnor på plats i Afghanistan och en kostnad på närmare 10 miljarder kronor. Därutöver ska hon även granska biståndet på 6 miljarder kronor och Sveriges diplomatiska insatser.

Perioden som ska utvärderas sträcker sig från 2002 då Sverige gick in i den FN-stödda militära insatsen ISAF, som leddes av NATO, fram till 2014 då den militära insatsen avslutades. Än idag finns svenska militära utbildare kvar i landet och Afghanistan är numer Sveriges största mottagare av bistånd.

Regeringen skriver på Dagens Nyheters debattsida att "Utredningen ska titta på resultaten som har uppnåtts, om vi har nått de mål som ställts upp, om våra resurser har använts på bästa sätt, liksom en rad andra frågor såsom hur den civil-militära samverkan har fungerat."

"Sverige har glidit närmare NATO"

På Svenska Afghanistankommittén (SAK) togs beskedet om utredningen emot med glädje.

– Det är bra att man gör en utvärdering av den bredare insatsen, som inkluderar alla delar. Det är viktigt att det blir en lärande utredning. Både inom biståndet och militären finns mycket att lära av vad som har gjorts i Afghanistan, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på SAK, över telefon.

SAK har hela tiden förespråkat att en större utvärderingsgrupp, såsom i Norge. Anna-Karin Johansson menar att det anser man fortfarande och vet inte varför regeringen valt den väg man valt.

Anna-Karin Johansson lyfter också vikten av att titta på de politiska beslut som tagits under de år som den militära insatsen pågått. Hon menar att Sverige under åren glidit allt närmare USA och NATO.

– Till en början handlade det om att gå med i ISAF, men sedan har det allt mer kommit att handla om USA och NATO och man har även stått under amerikanskt befäl. Det har påverkat både den civila och militära insatsen. Allt fler påpekar också det omöjliga i att bekämpa terrorism, vilket USA har gjort, och samtidigt bygga fred och återuppbygga ett land.

Även Tone Tingsgård har tidigare uttryckt kritik mot obalansen mellan den svenska militära insatsen och biståndet till Afghanistan. Tillsammans med socialdemokratiska kollegor från de andra nordiska länderna skrev hon i Uppsala Nya Tidning i oktober 2009 att "Sverige satsar sex gånger mer på den militära insatsen än på uppbyggnaden i Afghanistan. Men för att vinna freden krävs mer än vapen."

Erik Halkjaer