Go to main navigation
kolgruvor123.jpg

Nästan hälften av de tio miljoner människor som lever på öar i Stilla Havet har sina hem närmare än 1,5 kilometer från kusten. För dessa befolkningar utgör klimatrelaterade katastrofer som översvämningar och tropiska stormar ett mycket allvarligt hot. 

Foto: Catherine Wilson/IPS

NYHETER

Hotad önation kräver globalt stopp för nya kolgruvor

Den lilla önationen Kiribati är ett av de länder i världen som riskerar att översvämmas på grund av klimatförändringarna. Nu uppmanar landets president världens ledare att sätta stopp för alla nya kolgruveprojekt.

Kiribati i Stilla havet har en befolkning på 103 000 invånare och har sedan länge pekats ut av FN som ett av de länder i världen som riskerar att försvinna på grund av de stigande havsnivåerna. 

Inför ett kommande toppmöte inom FN uppmanar nu Kiribatis president Anote Tong hela världen att införa ett "globalt och omedelbart moratorium för alla nya kolgruvor och utbyggnader" av befintliga gruvor. I ett brev till alla FN:s 193 medlemsstater uppmanar presidenten världens ledare att ställa sig bakom hans krav inför det stora klimatmöte som ska hållas i Paris i december. 

Anote Tong skriver att han talar "för en nation med en högst osäker framtid". "Varje enskild ny kolgruva underminerar andemeningen och syftet i alla former av avtal som vi kan komma överens om", samt att ett beslut om att stoppa alla nya projekt skulle göra att mötet i Paris får en "historisk" betydelse. 

Presidenten, som enligt planerna ska tala inför FN:s generalförsamling den 30 september, stöttas fullt ut i sitt krav av Greenpeace International. Leanne Minshull, som är klimatexpert vid Greenpeace, säger att en tredjedel av alla koldioxidutsläpp beror på koleldning. Dessutom leder kolbrytning till att skogar skövlas samtidigt som verksamheten frigör giftiga ämnen i marker och vattendrag. 

– Kolgruvornas effekter lever vidare i många år efter att kolen har brutits. Men medan kolindustrin inte behöver betala för de skador man förorsakar, så får världen i stort betala priset, säger Leanne Minshull. 

Världens största kolproducenter är Kina, USA, Indien, Australien och Sydafrika. Kumi Naidoo, som är generalsekreterare för Greenpeace, besöker för närvarande Kiribati. 

– Jag har nu sett med egna ögon vad stigande havsnivåer innebär för Kiribatis befolkning. Det handlar inte om någon vetenskaplig modell, utan är något verkligt - något som sker just nu och bara kommer att förvärras, säger Kumi Naidoo. 

FN:s klimatpanel, IPCC, har slagit fast att de stigande havsnivåerna kommer att leda till allvarliga risker för översvämningar och erosion på lågt liggande öar, samt risker för att sötvattenresurser går förlorade. På vissa platser stiger vattennivåerna med 1,2 centimeter per år, vilket är fyra gånger mer än det globala genomsnittet. 

Greenpeace menar att 80 procent av världens kolreserver måste förbli outnyttjade om det ska finnas någon möjlighet att skydda länder som Kiribati, Marshallöarna och Filippinerna. 

Text: Thalif Deen/IPS