Go to main navigation
Ebolaepidemin långt ifrån över

Foto: Infografik/OmVärlden

NYHET

"Hat och stigman drabbar helt urskiljningslöst"

Ebolaepidemin i Västafrika är långt ifrån över, rapporter om nya smittade kommer dagligen. Samtidigt lever överlevarna kvar med stigman, saknade anhöriga och en ekonomi i spillror. Medan omvärlden fokuserat på medicinskt stöd saknas omfattande krisstöd. "Det är en psykosocial katastrof", menar både Socionomer utan Gränser och Röda Korset.

När ebolaepidemin var som värst samlades det internationella samfundet kring en stor hjälpinsats med fokus på sjukvård och medicinskt akuta insatser. Mot skammen, hatet, offrens isolering och överlevarna har lite, om knappt något gjorts, menar organisationen Socionomer Utan Gränser.

I Liberia är antal nya smittade sedan ett par veckor noll. I det långt värre drabbade Guinea och Sierra Leone är antalet smittade fortfarande många, men antalet minskar gradvis. Och många av dem som överlevt lever ännu mitt i en katastrofsituation. Om det vittnar Maria Hallenius Henrysson, generalsekreterare för Socionomer utan gränser, som nyligen kommit hem från Liberia.

– Hat och stigman drabbar helt urskiljningslöst. Vi har pratat med män med god utbildning som får utstå diskriminering för att de förlorat någon i ebola. Sedan har vi alla kvinnor och barn som drabbats. Flest kvinnor dog av ebola. Enbart i Bassatown i Liberia dog 16 procent av de 24 000 invånarna och 1 000 barn är hemlösa, säger Maria Hallenius Henrysson.

Fel fokus på hjälpen

Hon är kritisk till vad hon kallar ett "felfokus på enbart läkarhjälp" under kampen mot den fruktade sjukdomen. Hon påpekar att det är långt ifrån något nytt och lyfter tsunamikatastrofen i Indiska oceanen 2004 som exempel. Enligt henne har lokalbefolkningen i de drabbade asiatiska länderna i efterhand fått betala ett högt pris för bristen på psykosocialt stöd.

– Vi måste lyfta denna diskussion. Jag förstår att läkare behövs, men det går inte att bara satsa på en häst och sedan låta alla andra dö. Om man inte ser de psykosociala behoven spelar övriga insatser ingen större roll. Vi för fram frågan till Sida och andra organisationer, säger Maria Hallenius Henrysson.

Medierna har också varit dåliga på att presentera hela bilden av katastrofen, menar Socionomer Utan Gränser. Organisationen går nu in med stöd till barn i bland annat Liberia. Där kommer de att med lokala organisationer och Liberias hälsovårdsdepartement stödja elevhälsovården.

Sierra Leone har hittills rapporterat nästan 12 000 fall och mer än 3 700 dödsfall sedan utbrottet för mer än ett år sedan. I landet finns Zena Awad, från Svenska Röda Korset, som arbetar med bland annat psykosocialt stöd inom den internationella rödakorsrörelsens insats.

– Ebola har orsakat psykologiska och sociala konsekvenser för den drabbade befolkningen och på samhället i stort och behoven är enorma idag. Det pågår fortfarande mycket diskriminering och stigma mot överlevande och volontärer och anställda som jobbar med ebola, säger Zena Awad.

Långvariga effekter

Zena Awad ser flera långvariga effekter av epidemin. Fler än 8 000 barn har förlorat en eller båda föräldrarna. Åtminstone 700 saknar helt vårdnadshavare. Även kvinnorna har drabbats hårt. Zena Awad menar att ebolaepidemin spätt på redan befintliga problem som barnarbete, könsrelaterat våld och utnyttjande av kvinnor och barn.

– Man ser hur unga kvinnor söker sig till prostitution igen för att kunna försörja sig och familjen. När traditionella familjestrukturer härjats av ebola har många unga flickor i Sierra Leone tvingats bli chefer för hushållen. Andra sänds ut för att arbeta för att tjäna de pengar de kan få in, säger Zena Awad.

Andra grupper som, enligt Zena Awad kan komma att drabbas är äldre, personer med funktionshinder, kroniskt sjuka och hivsmittade. De kommer ställas inför ytterligare social utestängning och socioekonomiska problem på grund av ebolautbrottet.

– Det ekonomiska tappet, och därtill stigman, gör att familjer kan få stora inkomstförluster på grund av den ekonomiska nedgången.

Text: Agneta Borgström