Go to main navigation

nyheter

Inrättar inte en ny myndighet för biståndsgranskning

En fristående organisation för oberoende utvärdering och analys av biståndet behövs, skriver  före detta generaldirektör för SADEV, Gunilla Törnqvist. Men hos regeringen finns inga planer på att inrätta någon ny myndighet. “EBA är vårt verktyg nu och det måste vi analysera och utvärdera”, säger biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer.

Gunilla Törnqvist, före detta generaldirektör för SADEV, skriver att “med bakgrund av bristerna i UD:s biståndshantering står det klart att en fristående organisation för analys och utvärdering av biståndet skulle behövas” på SvD Brännpunkt. Men hos biståndsministern håller man inte med.
– För det första understryker vi att det är oerhört viktigt med oberoende utväderingar, och interna utväderingar, säger Ulrika Modéer, biståndsministerns statssekreterare och fortsätter:

– EBA är vårt verktyg nu och vi fortsätter kontinuerligt på årsbasis att titta på hur EBA jobbar. Vi måste ta några år för att se hur det fungerar.

EBA, Expertgruppen för biståndsanalys, tillsattes efter nedläggningen av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV). När OmVärlden pratar med Gunilla Törnqvist vill hon inte svara på fler frågor kring bistånd och debattartikeln men upprepar att hon är hoppfull att biståndsministern ser över frågorna.

Eva Lithman, ledamot i EBA och tidigare utvärderingschef på Sida, tycker att Gunilla Törnqvists slutsatser är underliga.
– Jag kan hålla med om att det varit ett glapp vad gäller utvärderingar från det att SADEV lagts ner och EBA nu kommit igång. Men EBA kommer att genomföra fler utvärderingar och att inträtta fler statliga organisationer med samma uppdrag vore konstigt.

Ulrika Modéer säger att utöver EBA:s arbete har de internt på UD initierat ett arbete för att bättre ta till vara på de många utvärderingar, interna och oberoende, som görs i varje enskild insats och projekt.

Hon påpekar också att de i Sidas regleringsbrev för 2015 ålagt myndigheten att prioritera arbetet med utvärdering och användning av den kunskap, som både interna och externa utvärderingar, tillför. EBA har, som OmVärlden tidigare konstaterat hittills publicerat fem rapporter sedan man bildades 2013. Under 2015 planeras ytterligare 13, enligt hemsidan. Uppdraget löper till 2016.


Text: Victoria Gillberg