Go to main navigation
carl-gustaf.jpg

Amerikanska soldater skjuter med granatgeväret Carl Gustaf under Irak-kriget 2009. Vapnet är en av de största svenska exportframgångarna. Foto: US Army, public domain.

KEX-utredning lär inte stoppa vapenexport till diktaturer

Det kontroversiella Saudiavtalet är uppsagt men Sverige kan fortfarande sälja vapen till Saudiarabien. Samtidigt går arbetet i KEX-utredningen, vars syfte är att skärpa kontrollen av vapenexport till diktaturer, in i sitt slutskede. För kommitténs ledamöter återstår fortfarande att komma överens om de mest brännande frågorna.

Krigsmaterielexportkommittén (KEX) tillsattes 2012 efter Ekots avslöjande om det militära samarbetet mellan Sverige och Saudiarabien. Som OmVärlden skrivit om tidigare skulle KEX-utredningen varit klar i december förra året, men sköts upp och ska nu överlämnas till regeringen den 15 april.

Syftet med utredningen är att lämna förslag till en ny krigsmateriellagstiftning och i uppdraget ingår att skärpa kontrollen av vapenexport till diktaturer. Kommitténs ledamöter är överens om att det ska finnas ett så kallat demokratikriterium i lagen men det betyder inte att det blir ett totalförbud för export av vapen till icke-demokratier. Stridsfrågan som fortfarande diskuteras är om försvars- och säkerhetspolitiska skäl kan väga tyngre än demokratikriteriet.

Bodil Ceballos, Miljöpartiet, är en av representanterna i kommittén, som är sammansatt av riksdagsledamöter från alla partier utom Sverigedemokraterna.

– Jag är optimistisk när det gäller skärpningar av regelverket kring vapenexport och att demokratikriterier kommer att beaktas, men om det räcker hela vägen fram kan jag inte säga något om idag, konstaterar hon.

Vänsterpartiets representant Lars Ohly har tidigare tyckt att förutsättningarna för kommitténs ledmöter att komma överens varit dåliga, men är även han försiktigt optimistisk.

– Det kommer att införas ett demokratikriterium och jag hoppas att det inte blir alltför tandlöst utan att vi faktiskt kommer fram till något som är tydligt och transparent.

De nationella försvars- och säkerhetspolitiska intressen som kan väga tyngre än demokratikriteriet kan exempelvis handla om att ha en försvarspolitisk produktion i landet. Den svenska krigsmakten måste få tillgång till vapen, då behövs en inhemsk vapenindustri, som också måste kunna exportera för att överleva.

– Jag vill att vi i möjligaste mån ska utesluta vapenaffärer med rena diktaturer, säger Lars Ohly. Men ingen anser att det inte ska finnas någon liten bakdörr. Skillnaden är att min bakdörr är liten som en kattlucka medan moderaternas är stor som en garageport.

Désirée Pethrus, Kristdemokraternas representant i utredningen, menar också att den fråga som delar kommittén handlar om hur tungt demokratikriteriet ska väga mot bedömningen av andra intressen.

– Diskussionen nu handlar om hur man kan använda sig av dessa intressen för att kunna övertrumfa alla andra demokratikriterier vi sätter upp. Jag vågar inte svara på hur det går, men vi tycker inte att det kan finnas säkerhetspolitiska skäl till att skicka vapen till en diktatur.

– Ett annat spår vi driver är att få mer öppenhet kring besluten i Exportkontrolltrådet.
Vi som parti ska kunna se hur våra ledamöter agerat och medborgarna ska kunna få en möjlighet till ansvarsutkrävande.

Agneta Larsson, frilans