Go to main navigation
oversvammningindien.jpg

Nyheter

Klimatkatastrofer växande hot i Moçambique, Sudan och Nordkorea

Moçambique, Sudan och Nordkorea är de tre länder som löper allra störst risk att drabbas av klimatrelaterade naturkatastrofer i framtiden, men även flera länder i Asien. Det skriver en indisk tankesmedja i en ny analys där världens 20 mest riskutsatta länder har rankats.

Rapporten från tankesmedjan The Energy and Resources Institute, Teri, i New Delhi, bygger på uppgifter om var i världen flest extrema väderfenomen har rapporterats under 34 års tid, mellan 1980 och fram till 2013. Siffrorna i rapporten kommer från universitetet i Leuven i Belgien, där man har en databas med uppgifter från alla världens länder som sträcker sig över ett hundra år tillbaka i tiden. 

Med hjälp av dessa uppgifter har Teri sammanställt en rapport om de 20 av världens 193 länder som löper störst risk att drabbas av klimatförändringarnas effekter. Analysen ger en detaljerad prognos på vad vart och ett av dessa länder kan förvänta sig under de kommande åren, och kan därmed användas som en plan för förebyggande åtgärder i en tid då många forskare varnar för att det snart kan vara försent att förhindra katastrofala klimatförändringar. 

Enligt rapportförfattarna ökade antalet naturkatastrofer tiofalt mellan 1975, då ett 50-tal rapporterades, och fram till 2002, då siffran låg på hela 525. År 2011 kom 95 procent av dödsoffren i samband med naturkatastrofer från utvecklingsländer. 

I sin rankning av länderna har Teri analyserat extrem kyla och värmeböljor, torkor, översvämningar, nederbörd, jordskred, laviner, skogsbränder, stormar och orkaner. 

Enligt analysen är Moçambique det land som löper störst risk globalt, följt av Sudan och Nordkorea. Moçambique och Sudan är de länder i världen där flest människor i förhållande till folkmängd har avlidit till följd av extrema väderfenomen, medan Nordkorea är det land som drabbats av de största ekonomiska kostnaderna. 

Flera asiatiska länder löper också hög risk. Burma, Bangladesh och Filippinerna har gemensamt 300 miljoner invånare och är samtidigt länder som anses vara extremt sårbara för klimatrelaterade katastrofer. 

I Afrika pekas även Etiopien och Somalia ut som extremt sårbara, medan Moldavien, Albanien, Spanien och Frankrike ligger högt på listan över europeiska länder. Enligt analysen kommer Asien att fram till år 2030 vara den region som drabbas värst av översvämningar, orkaner och stigande havsnivåer. 

FN-organet UNISDR har beräknat att de ekonomiska kostnaderna för klimatrelaterade katastrofer kommer att bli astronomiska i framtiden - om inte kraftiga åtgärder snabbt vidtas för att klara av klimatomställningar och att höja katastrofberedskapen. 

Samtidigt blir det allt tydligare att kostnaderna för att klara av en omställning till ett förändrat klimat kommer att bli mycket högre än man tidigare beräknat. Enligt en rapport från FN:s miljöprogram Unep kommer världens utvecklingsländer att behöva upp emot tre gånger mer pengar än de tidigare beräkningarna på mellan 70 och 100 miljarder dollar om året fram till år 2050. 

Text: Manipadma Jena