Go to main navigation
bankimoon.jpg

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon

Foto: Mark Garten/UN Photo

nyhet

Korruptionen riskerar urholka FN:s utvecklingsmål

Om världssamfundet ska kunna leva upp till FN:s nya hållbara utvecklingsmål så måste korruptionen få ett slut. "När mutor betalas ut får alla stå för kostnaden", sa FN:s generalsekreterare Ban Ki- Moon vid en konferens mot korruption i veckan som gick.

– Över hela världen ödeläggs liv av korruption och mutor. Inget land är immunt och alla drabbas, sade Ban Ki-Moon när den sjätte sessionen för FN-konventionen mot korruption, Uncac, inleddes i Sankt Petersburg, i Ryssland i förra veckan.

Generalsekreteraren underströk att korruptionen leder till högre levnadsomkostnader, urholkar de offentliga finanserna och även lägger grunden för annan kriminalitet.

Kostar 1,26 biljoner dollar per år

Enligt FN:s organ mot droger och kriminalitet, UNODC, kostar korruption och skatteflykt världens utvecklingsländer uppskattningsvis 1,26 biljoner dollar varje år.

Afrikanska unionen beräknar att en fjärdedel av kontinentens BNP går förlorad på grund av korruption, vilket slår mycket hårt mot bland annat sjukvård och skolväsende.

Kostnaderna för infrastrukturen för vattendistributionen i världen beräknas samtidigt vara 40 procent högre än den skulle vara utan korruption, vilket begränsar möjligheterna i fattiga länder att ge alla tillgång till rent dricksvatten och fungerande sanitära anläggningar.

En av fyra tvingas betala en muta

Enligt organisationen Transparency International har en undersökning i 86 länder visat att en av fyra personer under en ettårsperiod tvingades betala en muta till en offentligt anställd för att få en service utförd. I exempelvis Mexiko får familjer lägga upp emot 14 procent av sina inkomster för att få tillgång till grundläggande service, som tillgång till vatten, läkemedel eller skolgång.

Ban Ki-Moon menar att kampen mot korruptionen är en central fråga om världssamfundets 17 nya hållbara utvecklingsmål ska kunna förverkligas. Han underströk att mål 16 just syftar till att minska korruptionen i alla dess former. Det behövs enligt generalsekreteraren konkreta åtgärder från flera samhällssektorer.

– Låt oss kraftfullt förmedla budskapet att när mutor betalas ut, så får alla stå för kostnaderna, sade generalsekreteraren.

Långsam utveckling

FN-konventionen mot korruption är världens första och enda globala konvention mot korruption och den har sedan år 2003 undertecknats av 177 länder i världen. Konventionen gör länderna ansvariga för att kriminalisera och straffa korruption, men innebär också att de ska medverka i ett internationellt arbete för att utbyta information och till att försöka återbörda försnillade tillgångar.

Men trots att konventionen funnit i tolv års tid så har utvecklingen varit långsam. Enligt en rapport som Transparency International publicerade i augusti har nästan hälften av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD:s medlemsländer, däribland Sverige, inga eller bristfälliga lagar mot korruption som begås utomlands.

Text: Tharanga Yakupitiyag/IPS