Go to main navigation
Pablo-Solon_Foto-Vanessa-Salguero2.jpg

Pablo Solón tror att en misslyckad klimatkonferens kan hjälpa till att sända en tydlig signal.

Foto: Vanessa Salguero

NYHET

Därför kan kraschade klimatförhandlingar vara en möjlighet

Förslagen till FN:s nya klimatavtal innehåller inte de utsläppsminskningar som vetenskapen kräver. Istället för att mötas ytterligare en gång och diskutera otillräckliga målsättningar är det därför kanske bättre att förhandlingarna kraschar. Det skulle sända en stark signal till världen, menar klimatexperten Pablo Solón.

– Målsättningen måste vara tydlig. Vi behöver minska de globala utsläppen till 44 Gigaton 2020, 40 Gigaton 2025 och 35 Gigaton 2030 för att begränsa temperaturökningen till två grader och undvika en klimatkatastrof, säger Pablo Solón, generalsekreterare i Focus on the Global South, som i veckan deltog i ett samtal om klimatet tillsammans med Miljöpartiet och organisationen Klimataktion.

Pablo Solón anser också att vi måste besluta oss för att inte utnyttja de 80 procent av världens fossila bränsle som ännu finns kvar i marken. Han konstaterar att om alla fortsätter undvika dessa konkreta målsättningar är det bättre att den stora klimatkonferensen i Paris senare i år kraschar. Det skulle sända en stark signal om vad som står på spel.

– Vi har redan avtal om vad varje lands regering säger sig kunna eller vilja åstadkomma, säger Pablo Solón.

Vid seminariet deltog även miljöminister Åsa Romson, som till OmVärlden säger att hon tycker det är bra att näringslivet deltar i klimatförhandlingarna. Pablo Solón å andra sidan oroas över företagens ökade inflytande över förhandlingarna.

– De vill inte ha konkreta målsättningar, eftersom det betyder kostsamma investeringar och minskad vinst. Handel med utsläppsrätter är ingen kraftfull åtgärd för att minska de globala utsläppen. Mekanismen är inte utformad för att minska uppvärmningen. Om företagen inte kan minska sina utsläpp köper de utsläppskrediter från ett annat land. Det gör naturen till en handelsvara, säger Pablo Solón.

Pablo Solón menar att företagen, USA och Kina har alltför stort inflytande över inriktningen på förhandlingarna. En utväg skulle vara att EU först lyfter de utsläppsminskningar som forskningen kräver. När det är gjort finns det flera sätt för EU att samla medlemsländerna kring frågor som rör vad varje land måste göra utifrån sin befolkningsmängd, nuvarande utsläppsnivå, historiskt ansvar för växthusgaserna samt kapacitet och ekonomiska möjligheter.

– Men hittills har jag inte sett EU ta ett sådant samlat globalt grepp och det är oroande. Då måste det civila samhället ta makten över klimatarbetet.

För Focus on the Global South är gräsrotsrörelserna och det civila samhället nyckelaktörer i arbetet med att minska effekterna av klimatförändringarna. I USA växer den lokala miljörörelsen, och även i Kina, något Pablo Solón ser som oerhört positivt. På en lokala nivån är klimathotet livsavgörande och kan inte negligeras.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson