Go to main navigation
Susanne Lundin

Foto: Andreas Karlsson

NYHET

Hon belyser gråzonerna kring organ-trafficking

Illegal handel med människoorgan är en jätteindustri. Enligt den svenska forskaren och författaren Susanne Lundin, som just nu deltar i två internationella forskningsprojekt kring illegal organhandel, sker en tiondel av alla världens organtransplantationer i en legal gråzon. 

Det började med ett möte i FN, där den internationella polisorganisationen Interpol hade ett kort budskap: "om vi inte har kunskap kan vi inget göra och har heller inga pengar till att bekämpa den här typen av brott."

– Det var då jag beslöt mig för att göra etnografiska undersökningar och samla in fakta om illegal organhandel. Detta är en jätteindustri och enligt Världshälsoorganisationen WHO befinner sig tio procent av alla transplantationer i världen i en legal gråzon, säger Susanne Lundin när OmVärlden träffar henne i Sydafrika.

Hon befinner sig sedan tre månader på det fristående forskningsinstitutet STIAS (Stellenbosch Institute for Advanced Study) för att fram till 2016 leda en internationell studie kring illegal organhandel. I Sydafrika har polis och domstolar mer vana att konfronteras med brott som handlar om organtrafficking, än till exempel i Sverige, förklarar Susanne Lundin.

Illegala njurtransplantationer

Mycket av informationen i Sydafrika har kommit från den så kallade Netcare-skandalen. 2003 avslöjades det att omkring 200 personer, främst israeler, hade köpt njurtransplantationer på ett sydafrikanskt sjukhus som drevs av vårdföretaget Netcare. Säljarna av organen var i första hand fattiga rumäner och brasilianer. Polisen och åklagaren som arbetade med fallet ingår nu i Susanne Lundins forskargrupp.

– I Sydafrika var det inte förbjudet att sälja och köpa organ, det som var förbjudet var att exploatera detta och genomföra transplantationer där man inte är släkt med varandra. I Netcare-fallet upprättade man därför förfalskade släktskap mellan säljare och mottagare.

Vårdföretaget dömdes till miljonböter men de läkare som var involverade gick fria eftersom de hävdade att de endast varit hantverkare och inte kunde ha veta att släktskapspapperna var förfalskade.

Parallell EU-studie

Parallellt med forskningsprojektet i Sydafrika håller Susanne Lundin på att avsluta ett EU-finansierat forskningsprojekt, där hon leder den svenska forskningsgruppen. Ett av de fall som ingår i EU-studien är just Sydafrikafallet. Arbetet har redan lett till tre rapporter och inom kort lägger gruppen även fram en rad rekommendationer.

Susanne Lundin vill inte föregå rekommendationerna, men säger att en viktig pusselbit för att stävja den illegala handeln med organ är att sjukvården måste bli bättre på att samla in information och lämna den vidare till polisen.

– Om någon i Sverige hoppar av väntelistan för en transplantation och kommer tillbaka med en ny njure så märks det direkt. Det enda sättet att komma åt den kriminella verksamheten är om det finns ett samarbete mellan lagstiftare, sjukvården och polisen. Bara inom den svenska vården har man kunnat identifiera ett 40-tal personer med svenskt medborgarskap som har åkt utomlands för organtransplantationer, berättar Susanne Lundin. Men att döma dem för illegal organhandel i Sverige går inte.

– Vi har visserligen en lagstiftning som säger att det är förbjudet att köpa och sälja kroppsdelar, men det finns ingen lag mot organtrafficking så om en person åker utomlands och handlar sig en ny njure så är man inte kriminell när man kommer hem eftersom den svenska lagen inte når utanför landets gränser.

Organ från kinesiska fångar

För att få en ökad förståelse för organhandel har Susanne Lundin och hennes kollegor också tittat närmare på olika kulturers synsätt på döden.

– Levande personer kan ge eller sälja en njure eftersom vi har två av dessa organ. Men det behövs en hjärndöd kropp vid transplantation av organ som hjärta och lunga. I väldigt många kulturer accepterar man inte begreppet hjärndöd och om man då dessutom har en tro som säger att man inte får ta ut något från kroppen, utan att kroppen ska vara hel, då blir det problem.
Mellanöstern och Asien präglas av denna syn på döden och Susanne Lundin berättar att detta har lett till en stor marknad för organtrafficking i Kina. Offren är kinesiska fångar.

– Man avhumaniserar politiska fångar som avrättas för att man ska kunna använda organen. Kina är i dag ett av de stora säljarländerna av organ. En av de rekommendationer som vi kommer att ge i vår slutrapport är därför att man måste få bättre förståelse för sambanden mellan tankemönster, kultur, sociala fenomen, medicin och ekonomi. Förstår man inte detta kan man inte bemöta en illegal verksamhet och då kan man skapa hur många lagar som helst, utan att de får någon effekt.

Susanne Lundin är bland annat författare till boken "Organ till salu" (2014) som i höst ges ut på engelska, med titeln "Organs for sale".

Text: Görrel Espelund
Foto: Andreas Karlsson