Go to main navigation
ross.jpg

INTERVJU

Libanon nära kollapsa under flyktingströmmar

– Flyktingsituationen kan få landet att falla samman, säger Ross Mountain, koordinator för FN:s hjälpinsatser i Libanon. Han är oroad över att det bräckliga landet inte klarar av att hantera den nya situationen med närmare 1,3 flyktingar från Syrien. Under ett besök i Stockholm betonade han att mer långsiktigt stöd krävs.

Tre gånger under intervjun återkommer Ross Mountain till samma uttryck; ”Libanon upphäver tyngdlagen”. Alltså ett tillstånd som enligt alla naturlagar inte borde vara möjligt men ändå råder. Och ett sådant läge menar Ross Mountain att Libanon just nu befinner sig i.

Libanon är ett litet land med hundratusentals palestinska flyktingar, en bräcklig samhällsstruktur och motsättningar när det gäller såväl religion som etnicitet. Ett sådant land borde inte hålla ihop när motsvarande en fjärdedel av landets befolkning inom loppet av ett par år tar sig in över gränsen undan våld och brist på mat och vatten. Men som sagt, gravitationen tycks kunna upphävas om nöden så kräver.

– Jag kan inte säga annat än att jag är förbluffad över att läget inte har lett till större motsättningar, säger Ross Mountain. Man ska veta att den största andelen av flyktingarna lever sida vid sida med de fattigaste libaneserna. Människor som redan innan flyktingvågen hade svårt med vattenförsörjning, avlopp och tillgången till sjukhus och skola. 

De allra flesta syrier på flykt i Libanon bor i mer eller mindre permanenta lösningar som de hyr av libaneser, det kan vara som inneboende, eller i ett stall eller ett garage. De betalar hyra med pengar som de fått med sig från Syrien, men det är ingen outsinlig källa eftersom väldigt få flyktingar har arbete och kan tjäna för sitt uppehälle. FN:s matbidrag till flyktingarna har också minskat och är nu 95 dollar i månaden till en familj på fem personer.

– Tyvärr är Libanon ett dyrt land med höga priser, säger Ross Mountain.

Det stora antalet flyktingar sätter hård press på lokala myndigheter som inte har resurser nog att sätta upp nya kliniker eller skolor. Runt 400 000 av de syriska flyktingarna är skolbarn och för tillfället finns det bara plats för en tredjedel av dem i skolorna.

– Jag är orolig för vad som kommer att hända med barnen som inte går i skola eller har någon sysselsättning, säger Ross Mountain. Kan de lockas till IS eller andra militära grupperingar?

Ross Mountains är i Sverige för att söka pengar till FN:s insatser i Libanon. Han trummar in budskapet att ingen vill att ytterligare ett land i regionen faller samman med allt vad det skulle innebära i lidande och förstås även pengar. Liksom att det är svårt att samla in pengar till de humanitära insatserna i Syrien saknas det pengar att stödja Libanon.

Förra året fick FN in mindre än hälften av de 1,9 miljarder dollar man budgeterat för. Och i år behöver de, enligt Ross Mountain, något mer. Samtidigt som han understryker vikten av låta humanitära aktörer komma in i Syrien och hjälpa de 7,6 miljoner internflyktingarna där. En flyktingsituation som ökar trycket på omkringliggande länder kan få allvarliga konsekvenser för dem som redan befinner sig i dessa områden.

– Vårt budskap, som vi även riktat till den svenska regeringen, är att givarländerna inte endast tar medel ur budgeten för humanitära insatser. Situationen i Libanon kräver även att man sätter landet i samma fack som andra utvecklingsländer och tar pengar från den budgetposten.  Detta eftersom krisen inte längre bara är en kortsiktig humanitär katastrof, utan något som kommer att kräva stora resurser från världens biståndsgivare under lång tid.

I sammanhanget betonar han vikten av att även få med länder som inte har traditionen att ge till humanitära ändamål i Syrien.

Vilka länder är det?
– De är framför allt staterna i Gulfområdet. Vi kommer att ha en givarkonferens i Kuwait den 31 mars och jag hoppas att det ska ge resultat.

Text: David Grossman