Go to main navigation
mox2912hi.jpg

Vindkraftverk i Tianjin i Kina. Kina är världens ledande tillverkare av vindkraftverk och solpaneler.

Foto: Mitch Moxley/IPS

NYHET

Lovar fördubbla produktion av förnyelsebar energi

Åtta av världens ledande ekonomier har lovat att fördubbla sin användning av förnyelsebara energikällor till 2030. Av EU:s medlemsländer prioriterar 8 av 10 förnyelsebar energi.

I en studie har World Resources Institute undersökt de frivilliga åtaganden om utsläppsminskningar som redovisats av de tio länder som står för de största utsläppen av växthusgaser i världen. Syftet har varit att undersöka om länderna kommer att ta tag i sina utsläpp under de kommande 15 åren.

Åtta av de tio ledande ekonomierna - Brasilien, Kina, EU, Indien, Indonesien, Japan, Mexiko och USA - har lovat att fördubbla tillgången till förnyelsebar energi till 2030. Ökningen motsvarar det totala energibehovet i Indien, världens mest folkrika land efter Kina.

– Vi har valt att titta på förnyelsebar energi eftersom det är en ledande indikator när det gäller den globala övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Utan en ökad användning av förnyelsebar energi kommer vi inte få några drastiska utsläppsminskningar, säger Thomas Damassa, som är en av rapportförfattarna.

Ryssland och Kanada ingår inte

Ryssland och Kanada, som också tillhör de tio största ekonomierna i världen, ingår inte i studien eftersom de inte har redovisat några målsättningar när det gäller användningen av förnyelsebar energi efter 2020.

Inför det stora klimatmötet i Paris i december när ett nytt klimatavtal ska undertecknas har fler än 150 länder presenterat sina löften om minskade utsläpp mellan 2020 och 2030.

Energiproduktionen står för 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser globalt sett och insatser för att minska utsläppen inom energisektorn anses därför vara av avgörande betydelse.

En femtedel förnyelsebara energikällor

För närvarande täcker de förnyelsebara energikällorna en femtedel av den globala efterfrågan på elektricitet enligt en rapport från organisationen REN21 som övervakar marknaden för förnyelsebar energi. Vattenkraften utgör 61 procent av all förnyelsebar energi.

Men fossila bränslen fortsätter att dominera den globala energiförsörjningen och elproduktionen med 78,3 procent respektive 77,2 procent.

Studier visar att i länder som Indien, som står inför stora utmaningar när det gäller tillgång till energi, är vindkraften nu lika billig som kolkraften, och solenergin väntar nå samma nivå 2019.

Brics-länder står för stora utsläpp

Industriländerna står historiskt sett för de största utsläppen av växthusgaser. Numera står Brics-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) tillsammans med andra snabbväxande ekonomier för den största delen av de globala utsläppen.

Kina står för de största utsläppen av växthusgaser i världen och konsumerar mest energi av alla länder i världen. Samtidigt är landet den största producenten av förnyelsebar energi och producerar 32 procent av världens vindkraft och 27 procent av vattenkraften. Brasilien producerar 8,5 procent av världens vattenkraft.

Sydafrika fokuserar på klimatanpassning, Indien lägger en stark betoning på solenergi och Brasilien har som mål att 45 procent av landets energiproduktion ska komma från förnyelsebara energikällor 2030. Kina har som målsättning att 20 procent av landets energiproduktion ska komma från förnyelsebara energikällor 2030. Idag står kol för 65 procent av Kinas energiförsörjning.

EU måste gå längre

EU-ländernas förslag till klimatåtaganden som presenterats inför Parismötet visar att förnyelsebar energi prioriteras av 80 procent av länderna.

– Det är viktiga bidrag men länder måste fortfarande vara beredda att gå längre och agera snabbare, även i sektorer utanför energiområdet. De måste kapa utsläppen till den nivå som behövs, säger Thomas Damassa.

Sammanställningen av de insatser som FN-länderna hittills har lämnat inför toppmötet i Paris kan ge 2,7 grader Celsius uppvärmning, enligt FN:s klimatkonvention, UNFCCC. Andra studier visar att temperaturhöjningen istället kan komma att uppgå till 3,5 grader Celsius.

Text: Diego Arguedas Ortiz