Go to main navigation
DVB_20A9654.jpg

Myat Thu Aung och Tun Tun Thein på Democratic Voice of Burma i sändning inför valet i november 2015. En medieorganisation som återvänt till Burma efter att ha rapporterat från Oslo i många år och nu ser positivt på utvecklingen i landet.

Foto: Jonas Gratzer

nyhet

Mediekonferens ger hoppfull bild av utvecklingen i Burma

När Burma gick till val i november fick nobelpristagaren Aung San Suu Kyi och hennes parti National League for Democracy (NLD) 77 procent av rösterna. Nu hoppas medierna i Burma att regeringsskiftet kommer innebära ökad frihet och säkerhet för landets journalister.

En månad efter Aung San Suu Kyis storseger i det burmesiska valet anordnades för fjärde gången konferensen "New Dynamics in Myanmar media" i Yangon. Konferensen samlade 200 deltagare, både inhemska och internationella, för att diskutera mediernas roll i Burma.

Förväntningarna på den nya regeringen är stora bland landets journalister, som hoppas på reformer som kommer stärka mediernas friheter. En förhoppning som Johan Romare, chef för den internationella verksamheten på Fojo Media Institute och som deltog i konferensen, ställer sig optimistisk till.

– Det finns goda förutsättningar och en stor målmedvetenhet att skapa en friare press i landet, även om det fortfarande återstår stora utmaningar, säger Johan Romare.

Snabb utveckling

Burma har, sedan militärjuntan upplöstes år 2011, sett en samhällsutveckling som stegvis har rört sig mot en ökad öppenhet. Inom mediesektorn har bland annat landets censurmyndighet avskaffats, tre fackföreningar för journalister bildats och den första privata utbildningsinstitutionen för journalister i landet grundats. Utvecklingen från en hårt kontrollerad press till den ökade friheten som idag går att se saknar, enligt Johan Romare, motstycke.

– Jag har arbetat med mediestöd i femton år och jag har aldrig sett utvecklingen ske så snabbt som i Myanmar. Ett av skälen är att det har funnits en stor vilja från de flesta inhemska aktörer att röra landet från militärdiktatur till en asiatisk demokrati, säger Johan Romare.

Fortsatt stora utmaningar

Enligt Johan Romare är en tydlig bild av de senaste årens positiva utveckling inom mediesektorn deltagarlistan på förra veckans konferens. Både företrädare från den avgående och den nya regeringen deltog, såväl som representanter för landets etniska minoriteter och medieorganisationer som exempelvis Democratic Voice of Burma. En organisation som har återvänt hem efter att ha levt i exil och gjort sina nyhetssändningar från Oslo.

– Det har varit en positiv samtalston under konferensen trots de väldigt olika aktörer som var på plats. Det finns ett samförstånd om att mediesektorn är på väg framåt, men även om att det kvarstår stora utmaningar. Det finns idag problem med bland annat bristande kompetens, låga löner och en snedvriden konkurrenssituation där stora medieföretag med stora muskler gynnas samtidigt som de etniska minoriteternas medieorganisationer har svårt att klara sig, säger Johan Romare.

Fortsatt svenskt stöd

Sverige har under flera års tid gett mediestöd till Burma. Bland annat har Fojo Media Institute, genom organisationen International Media Support (IMS), varit med och stärkt de fackliga organisationer och utbildningsinstitutioner som etablerats i landet de senaste åren. Men att det svenska stödet skulle minska i och med att utvecklingen i landet för journalister tycks gå i rätt riktning är inte något som är befogat, enligt Johan Romare.

– Att landet rör sig framåt är snarare en anledning till att fortsätta ge stöd. Det är inte heller en självklarhet att den opposition som talar om ökad öppenhet genomför de reformer som har utlovats när de väl kommer till makten. Därför var det flera som under konferensen poängterade vikten av att fortsätta granska makten även efter regeringsskiftet och inte sluta kritisera bara för att det är en mottagare av Nobels fredspris som nu har vunnit valet, säger Johan Romare.

Text: Amanda Saveland