Go to main navigation
BILDSPEL

INFOGRAFIK

Så har världen lyckats uppnå de åtta millenniemålen med 323 dagar kvar

I år ska FN och världens stater ta fram 17 nya utvecklingsmål, för att ta vid där de åtta millenniemålen tar slut. Just idag är det 323 dagar kvar tills millenniemålen ska vara uppnådda, men mycket finns kvar att göra.

Faktum är att förmodligen bara två mål uppfylls - mål 1 om halverad fattigdom och mål 3 om jämställdhet mellan könen, och då handlar det bara om lika många flickor och pojkar i skolan, inte jämställdhet i övrigt. Mål 2 om att alla barn ska få gå i grundskolan ser ut att falla på målsnöret.

Fortfarande får ett av tio barn i världen inte börja i skolan. Sedan Millenniemålen skapades 2000 har enorma utvecklingsframsteg gjorts, men att världen inte lyckats få ner barna- och mödradödligheten mer än tänkt är ett stort misslyckande.

Barnadödligheten (mål 4) har inte ens halverats. Målet var att minska den med två tredjedelar. Mödradödligheten (mål 5) skulle minska med tre fjärdedelar, men även här nådde man bara halvvägs.

Tanken var också att i år skulle antalet fall av hiv/aids i världen minska (mål 6), men ännu är inte smittspridningen ens stoppad.

Mål 7 om en hållbar utveckling skulle kunna ses som en framgång om det inte vore för att utsläppen ökar lavinartat och skogsavverkningen runt omkring i världen fortfarande är stor. 

Positivt är dock att allt fler har tillgång till rent vatten och latriner. Mål 8 om ökat bistånd och mer handelssamarbete är svårt att mäta, men än idag lever bara fem länder i världen upp till målet att avsätta 0,7 av BNI till bistånd.

Det finns mycket att lära innan 17 nya mål sätts. 

Infografik: Tobas Rydén
Text: Omvärlden