Go to main navigation
norgebistånd.jpg

Norges utrikesminister Børge Brende försvarade i veckan regeringens förslag att ge mer bistånd till flyktingmottagandet i Norge. Här debatterar han situationen i Mellanöstern i FN:s säkerhetsråd, i oktober.

Foto: UN Photo/Kim Haughton

NYHET

Norge tar mer från biståndet till flyktingmottagandet

Den norska regeringen vill ta 7,3 miljarder kronor, eller 21 procent av biståndet nästa år till flyktingmottagandet. Stora nedskärningar inom utvecklingsbiståndet föreslås. Och OmVärldens systertidning Bistandsaktuelt läggs ner.

I veckan stod de norska oppositionspartierna i kö i Folketinget i Norge för att debattera biståndet. Debatten gällde den norska regeringens förslag att finansiera nästa års mottagande av 33 000 flyktingar och asylsökande med biståndet.

– Vi har i den budget som lagts fram varit tvungna att göra några omprioriteringar. Så är det när vi får en så kraftig tillströmning av asylsökande och flyktingar. Ett av de områden som är reducerat är biståndsfinansierad landsbruksforskning. Vi har också skurit till exempel 10 miljoner kronor från Bistandsaktuelt, en tidning som ska informera om bistånd, sa den norska utrikesministern Børge Brende, enligt Bistandsaktuelt.

Biståndet ska prioriteras utomlands

Utrikesministern sa också att andra föreslagna nedskärningar gäller informationsstöd till norska biståndsorganisationer. Han menade att regeringen tycker att biståndsbudgeten ska prioriteras till att användas utomlands, till humanitärt bistånd, hälsa och utbildning.

Stödet till norska enskilda biståndsorganisationer minskas enligt förslaget med mer än två tredjedelar till ungefär 671 miljoner kronor. Flera löpande avtal kommer att behöva omförhandlas och sägas upp, menar regeringen.

Det norska biståndet till Latinamerika fasas nästan helt ut och stödet till Asien minskar med nästan en fjärdedel. Biståndet till näringslivsutveckling, mänskliga rättigheter och freds- och demokratiarbete minskar med en tredjedel. Flera satsningar inom klimat-, energi- och miljöområdet riskerar också att få långt mindre pengar än planerat.

Budgetförhandlingar med stödpartier

Den norska minoritetsregeringen, som består av konservativa Høyre och Fremskrittspartiet, måste nu förhandla med stödpartierna Kristelig Folkeparti och liberala Venstre. De är inte helt eniga med regeringen. Bland annat vill Venstre behålla mer stöd till klimat och miljö och Kristelig Folkeparti vill att mer pengar ska gå via de enskilda organisationerna.

Av de tio miljoner kronor som föreslås tas bort från den statliga norska biståndsmyndigheten Norads informationsbudget står tidningen Bistandsaktuelt för sex miljoner kronor.

– Jag tycker det är synd att regeringen inte ser behovet av insiktsfull kritisk journalistik och debatt inom bistånds- och utvecklingsområdet. Det finns idag inget alternativ till Bistandsaktuelt, säger Gunnar Zachrisen, chefredaktör på Bistandsaktuelt till OmVärlden.

Tidningen har aldrig varit så populär

Gunnar Zachrisen menar att ett budgetområde som varje år tar mer än 30 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar i anspråk är i behov av insyn och demokratisk kontroll. Han säger också att tidningen aldrig varit så populär som idag. Antalet läsare av tidningen på nätet har i år ökat med 32 procent i jämförelse med förra året.

I år räknar Norge av 5 procent av biståndet till flyktingmottagandet och hade i den ursprungliga budgeten för nästa år räknat med en avräkning på 5,5 procent. Trots att avräkningarna nu är mångdubbelt större understryker Norges statsminister Erna Solberg att biståndsbudgeten för 2016 trots allt ökar med 1,2 miljarder kronor och att norrmännen, räknat per capita, fortfarande är några av världens största biståndsgivare.

Text: Erik Halkjaer