Go to main navigation
sida-fasad.jpg

Foto: David Hall (CC BY 2.0)

NYHET

Nu upphandlas OmVärlden på nytt

Intellecta Corporate, som gör OmVärlden, och Sida har ett ettårigt avtal för produktion av tidningen i digital form. Avtalet som löper ut vid årsskiftet 2015/2016 ska nu upphandlas på nytt.

– Vi har utvecklat den digitala närvaron och vill gärna få fortsätta med det arbetet, säger Erik Halkjaer, chefredaktör på OmVärlden.

I november förra året beslutade Sida att OmVärlden skulle läggas ner i pappersform och enbart gå i digitala kanaler – det för att få ökad spridning och samtidigt även minska kostnaderna. Kommunikationsbyrån Intellecta Corporate fick uppdraget som löper i ett år och därför ska upphandlas igen.

– Det är ett fantastiskt kul uppdrag och vi har fått mycket positiv respons, så självklart hoppas vi kunna få fortsätta även nästa år, säger Erik Halkjaer.

Den nuvarande redaktionen har successivt utvecklat den digitala tidningen med en ökad närvaro i sociala medier, nytt reportage-format (OmVärlden berättar), podden Utvecklingsamtalet, Instagramstafett och snart även videoreportage från olika håll i världen.

Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida, säger till OmVärlden att de nu söker en mer långsiktig lösning.

– Uppdraget som nuvarande redaktionen har var ett ettårigt uppdrag med fokus på förflyttning från papperstidningen till den digitala produkten. Den är inte 100 procent genomförd, men största delen görs under det här året, säger Joachim Beijmo.

Det nya uppdraget löper som längst fyra år och innebär fortsatt bevakning av bistånds- och utvecklingsfrågorna, men inte lika mycket fokus på att utveckla nya digitala kanaler. Enligt Joachim Beijmo ska OmVärlden fortsätta vara en journalistisk produkt som är oberoende från ägaren. Satsningen på den digitala närvaron är något Sida fortsätter med.

– Vi kan se att räckvidden idag på de digitala plattformarna är större än vad vi hade förra året när vi hade både papper och de digitala plattformarna, säger Joachim Beijmo.

Text: Fredrik Wass