Go to main navigation

Ny global rörelse för hur nätet ska styras

Under mottot "en annan värld är möjlig" har det världssociala forumet samlat människor från hela världen sedan i början av 2000-talet och inspirerat till nationella och lokala initiativ. Nu växer en ny internationell gräsrotsrörelse fram för "ett annat internet".

Rörelsen som sammanför organisationer från civilsamhället runt om i världen vill uppmärksamma hur centraliseringen ökar på internet med monopol, avgifter och sociopolitisk kontroll och slår fast att "ett annat internet är möjligt". 

Världssocialt forum initierades som en motvikt till Världsekonomiskt forum i Davos i Schweiz med syfte att sätta sociala frågor högt på globaliseringens dagordning. Medan mötet i Davos för samman finansledare och politiska tungviktare samlar Världssocialt forum representanter från civilsamhället. 

På samma sätt presenteras den nya rörelsen Internet Social Forum som en motvikt och ett alternativ till det världsekonomiska forumets nya initiativ för internetstyrning, Net Mundial. Medan Världsekonomiskt forum och Net Mundial samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv är syftet med Internet Social Forum att skapa ett forum för alla som vill att internet ska utvecklas i allmänhetens tjänst. Målet är att nå ut till gräsrotsgrupper och sociala rörelser över hela världen för att utmana elitens intressen av hur internet ska styras. 

Under Världssocialt forum i Tunisiens huvudstad Tunis den 24 till 28 mars kommer Internet Social Forum förberedas och ett möte kommer att hållas i slutet på 2015 eller i början av 2016. 

– Världens största företag har alla möjligheter att diskutera internets framtid och vi vill se till att de inte överröstar vanliga människor som inte har privilegiet att kunna delta i möten som Världsekonomiskt forum. Det breda allmänintresset borde väga tyngst i diskussioner om hur internet ska styras. Vi har tagit initiativ till Internet Social Forum för att man i maktens korridorer inte ska kunna bortse från vanliga människors röster, säger Norbert Bollow, samordnare för Just Net Coalition, som är en av de grupper som står bakom initiativet Internet Social Forum. 

Rörelsen är tänkt att bygga visionen för det "internet vi vill ha", med fokus på decentralisering, delaktighet, demokrati, mänskliga rättigheter, social rättvisa och människors rätt att få tillgång till och sprida information och kunskap. 

FN:s utbildningsorgan Unesco har en nyckelroll i en process som syftar till att överbrygga den digitala klyftan mellan industriländer och utvecklingsländer, samt skapa ett människocentrerat och utvecklingsinriktat informationssamhälle där informationsteknologin är tillgänglig för alla. Internet Social Forum väntas bidra till den processen.